1930-01-20 (3) Kolekcja Kłak Rozalia Kliknij w obraz

1930, 20 styczeń, Złoczów, Gustaw Ostrowski notariusz. Umowa kupna ziemi od Marii Stojanowskiej z Trościańca Małego przez Jana Kłaka- Trościaniec Mały nr 103. Grunt „Pod Winnicą”. Zbiory Marii Pańczyszyn z Pyrzan.