1934-07 (1) Kolekcja Kłak Rozalia Kliknij w obraz

1934, lipiec, Mielec, ks. Bolesław Gwoździowski. Obrazek prymicyjny. Na odwrocie dopisek: Maria Kłak 1941 rok. Zbiory Marii Pańczyszyn z Pyrzan.