1945 Wasyl Rusyn i jego przyjaciele. Fragment gazety Radziecka Ukraina (2)

1945 Wasyl Rusyn i jego przyjaciele. Fragment gazety Radziecka Ukraina (Pадянська україна).