1950 b (2) Kolekcja Kłak Rozalia córka Józefa Kliknij w obraz

1950, około, Rodzina Martyniuków: 1. Maria 2. Piotr 3. Grzegorz 4. Józef 5. Danuta. Zbiory Marii Pańczyszyn z Pyrzan.