1960 r. około, Pyrzany kościół, ks. Michał Krall, ks. . Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan (3)

1960 r. około, Pyrzany kościół, ks. Michał Krall, ks. ?. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.