Dubniki majątek Mineyków, obecnie Białoruś (13)

Dubniki, majątek Mineyków, obecnie Białoruś.