Dubniki majątek Mineyków, obecnie Białoruś (17)

Dubniki, majątek Mineyków, obecnie Białoruś.