Dubno- fryz w sieni głównej pałacu Lubomirskich

Dubno- fryz w sieni głównej pałacu Lubomirskich. Fot. J. Bułhak Wilno. Zbiory Jerzego Dubiela.