1942-12-16 Kliknij w obraz

1942, 16 grudzień, Złoczów, kwit za dostarczone bydło na ubój, Antoni Sawras, Kozaki, Strutyn, Folwarki. Zbiory: Bogusław Mykietów Zielona Góra.