Świrz, powiat Przemyślany, województwo tarnopolskie

Zobacz wpis: Spotkania Świrzan nr 151

Zobacz wpis: O Świrzu i Kimirzu, Wyżnianach i Przemyślanach, Lwowie i Złoczowie – w 150. numerze Spotkań Świrzan

Zobacz wpis: Spotkania Świrzan, nr 149. W numerze: Kimirz, Lwów, Przegnojów, Pogorzelce, Pomorzany, Przemyślany, Słowita, Siworogi, Świrz, Wicyń, Zadwórze…

Zobacz wpis: Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 146, 147 i 148

Zobacz wpis: Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 143, 144 i 145