Wpływy i wydatki

Operacje bankowe za okres 1.06.2018-31.12.2018