28 stycznia 1942, Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, nr 3 (5), 28 stycznia 1942, cena 10 kop., 8 stron, format A3, redaktor odpowiedzialny Ksawery Pruszyński, wydawca: Ambasada RP w ZSRR

Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, nr 3 (5), 28 stycznia 1942, cena 10 kop., 8 stron, format A3, redaktor odpowiedzialny Ksawery Pruszyński, wydawca: Ambasada RP w ZSRR. Pismo otrzymaliśmy od Pana Zbigniewa Czarnucha z Witnicy.

Lista poszukiwanych na dole strony pod skanami.

Fragment:

NASZA PROŚBA

Pismo nasze jest przeznaczone dla olbrzymich mas Polaków w ZSRR. Jego nakład jest niezmiernie mały w porównaniu z temi masami. Obsługuje on obszary od Archangielska do granicy perskiej. Powinien dotrzeć do tych ośrodków polskich, gdzie nie dociera nic wiecej.

Dlatego żadna przesyłka tego pisma i żaden jego numer nie może byo zmarnowany.

Ci co to pismo przewoza, niech pamietaja, ze tysiące Polaków czeka na to polskie słowo. Choćby podróżowali w najtrudniejszych warunkach, niech je dowiozą na miejsce i oddadza temu, komu polecono je oddać.

Nasze delegatury niech pamietaja, ze nie możemy dostarczyć im tego pisma w dostatecznej ilości egzemplarzy. Jest wojna, a brak papieru dotyka boleśnie wiele pism sowieckich. Trzeba to zrozumieć i pismem gospodarować celowo. Rozplakatowywac jego numery jako gazety ścienne w lokalach polskich; urzadzac głośne czytanie numeru w posiolkach czy na zebraniach Polaków; rozsyłać jako pojedyncze egzemplarze dalej, aby pismo docierało jak najszerzej, aby każdy numer byl czytany przez jak największa ilosc ludzi. To tez każdy egzemplarz winien krazyc z rak do rak, coraz dalej i dalej. Nie może byc niszczony, brudzony, gubiony, darty. Powinien obiec jak najszerszy krąg Polaków.

To juz nie jest obowiązkiem tych co to pismo przewoza, ani delegatów naszych, ani mezów zaufania.Jest to zadanie każdego Polaka i każdej Polki jacy ów egzemplarz ?Polski? otrzymają.

REDAKCJA ?POLSKI?

Poszukiwania rodzin ? s. 6-7 (program ocr nie jest doskonały, więc proszę sprawdzić nazwiska na skanie)

Spis poniższy zawiera nawiska osób poszukiwanych na terytorium ZSRR, zgłoszonych do Ambasady w pierwszej kolejności. W nawiasach podane sa nazwiska osob poszukujących. Wszelkie wiadomości o poszukiwanych, a wiec przede wszystkiem ich mozliwie dokładny adres, charakter pobytu, stan zdrowia, zatrudnienie, należy kierować do Ambasady R. P. Kujbyszew, ul. Czapajewska 165. Dział Opieki Ambasady przekaże te wiadomości poszukującym.

Zważywszy, ze w b. licznych wypadkach jednakowe brzmienie nazwisk może prowadzić do mylnej informacji, nalezy przy podawaniu wiadomości o poszukiwanych zaznaczyć ? o ile to tylko możliwe ? ich przybliżony wiek, zawód oraz stale mieysce pobytu w Polsce. W odpowiedzi należy podać Nr tygodnika ?Polska?, w którym zamieszczone zostało nazwisko osoby poszukiwanej, oraz dokładnie imię, nazwisko i adres osoby zglaszajacej.

W poniższym spisie skrót: (A) oznacza, iz danej osoby poszukuje Ambasada, zas skrót: (A.-A.), iz poszukuje Delegatura Ambasady w Alma-Ata.

Abramowicz Antoni, por. ? (Kuszela Kaz). Adamowska Eugenja ? (Czerkaska Zdz.). Abramson Dawid-Lejb ? (Szubert). Adler Keila ? (A). Adwokat Zygmunt z zona Mina, Alberti Stanisław, dr. z Białej, Ajchenbaum Chaja-Mindla z mezem ? (A). Ajzensztat Szyja i Estera ? (Rozenbaumowie). Andrzejewski Jerzy, literat? (Parnicki T). Angerer Ludwik Zbigniew? (Kopiowa Irena). Anszperger Weronika? (A). Antoszewska Zofja ? (A. Jozef). Arsenicz Włodzimierz ? (A). Awosy Jozef, dr.? (Szubert). Babianski Marjan?(Zawiszyna J). Babicki Bronisław Jan ?(Babicka M). Babijczuk Katarzyna, Helena, Aniela ? (A). Bacciarelli Jan, sędzia ? (B. Jerzy). Baczyński ? (ojciec Ludwik). Bader Jan, dr.? (Szubert). Bajorek Edward ? (Frankiewicz St.). Balandiuk Eugenjusz ? (Niemiec Kaz). Bauer Jan ? (Klikowicz Wanda). Baran Aleksander ? (zona Marja). Baranowscy Anna, Mieczysław i Stanisław? (B. Robert). Baranowska Anna, mgr. fil.? (Parnicki T.). Baranowska Jadwiga ? (Zorawska Elz). Baranowscy Walenty, Marjan ? (B. Marja). Baczyńscy Andrzej i Marek ? (ojciec Bolesław). Baraks Edward? (Dekler Tatiana). Barszczowie Anna, Leszek, Jerzy ? (maz). Basiewiczowie Lidja i Zygmunt ? (B. Zofja). Beatus Felicja ? (Rajzman Anna). Bednarski Edward ? (Urbowski Bron.). Begleiter N. ? (AA). Bem Witold ? (zona Michalina). Berland Juljusz, dr. ? (B. Natalia). Bernaczek Aniela ? (Straszewski R.). Bernat Gwido i Edwin ? (A). Biczun Siergiej ? (zona). Biednosz Piotr, post. PP. ? (zona Helena). Bielak Stefan i Leon ? (Narbut-Klibrowiczowa). Bielski Julj. ? (A). Bilsza Antoni ? (Piotrowski Ant.). Binert Henryk ? (Welgryn Sala). Birman Lola i Leon ? (B. Gustaw). Błaha Alfred ? (zona Stefania). Blumberg Henryk ? (Oslof Lola). Blumenkranc Mojzesz ? (Blumenkranc Z.). Bober Wanda z córka ? (Grabianka). Bobotkowie Elżbieta, Henryk i Władysław ? (A). Bobrowicz Jadwiga ? (A). Bobrowska Marja ? (Kandefer Teofil). Bobrowska Zofja ? (A). Bogdanowicz Olga, Jerzy, Stanisl. ? (B. Jan). Bogdanowicz Zdzisław ? (Kopiowa Irena). Bohdan Edward? (Strumiłło.). Bohdziel Antoni i Jozef ? (Dmowska Janina). Bohuszewicz Antoni ? (ojciec Jan). Borg Sana ? (Fink S.). Borkowski Franciszek ? (Stachowiak Zofja). Borkowski Jozef ? (zona Helena). Borysiewicz Jozef ? (Piotrowski Ant.). Bossowska Kazimiera ? (maz Ignacy). Boumilo, kpt. ? (Ciesielska A.). Brenkowa Marta ? (Brenk Stan.). Brejwo Ryszard ? (brat Zenon). Broch Maurycy ? (rodzina). Bród Jozef?(Melber M.). Brodowska Wanda ? (A). Bronik Jan ? (córka Marja). Bronik Stanisław ? (brat Kazimierz). Broniewiecki Kazimierz? (zona Weronika). Bross Erna ? (Kleinzeller). Bryk Adam ? (syn Władysław). Brykner Ludwik ? (zona Natalja). Brzazowski Rudolf? (Bikup St.). Brzostowska Jozefa z córka Danuta ? (A). Bubnowski Kazimierz ? (Dmowska J.). Buchweis Menachem ? (Szubert). Buczyńska Olga z dziećmi ? (A). Buczyński, pik. lek. ? (Ciesielska Anna). Budnik Mikołaj ? (zona Katarzyna). Bulharowski Bolesław ? (Dmowska J.). Burakiewicz Wiktorja ? (maz Jan). Burawa Jan i Marja ? (Jabłoński Jozef). Burnagel Bronisław ? (A). Burszewski Jozef ? (Fornalik Wanda). Buszta Antonina ? (B. Bronisław). Buskiewicz Eugenia i Ryszard ? (B. Jan). Buzdyganowa Jadwiga ? (maz). Bychowski Zygmunt ? (A). Bylanski Władysław ? (A). Celichowicz Jan ? (zona Natalja). Charmanski Jozef ? (Ruszczyć Marja). Chmielewski Marjan, dr. ? (matka Natalja). Chłystek Jan ? (zona Elżbieta). Chobrzynska Zofja ? (Wodziński Tad.). Chojnacki Wieńczysław, Choroszewski, mjr. ? (A), Chosid Boruch ? (Szubert). Ciecierski, Ciegutura Kazimierz, Ciekota Władysław ? (A). Cielecy Klementyna z dziećmi ? (C. Roman). Cielniak Jozef, Ciemięga Jan, Cienciala Jerzy, Ciepielowski Władysław, pik., Ciepliński Franciszek-Antoni, Ciereszko Leon, Cierniak Jan, Cierpiał Jan, Cierpinski Michał, Ciesielski Jan, Marjan, Stefan, Cieślak Edmund i Franciszek, Cieslewicz Zygmunt i Władysław, Cieślik Bolesław i Piotr, Cieslikowski Jan i Tadeusz, Cieslinski Bronisław, Cieszento Stanisław ? (A). Cieszkowska Jadwiga ? (Gublinski Antoni). Cieszyński Marjan ? (A). Cichocka Rozalja ? (maz Jan). Cichos Tomasz, Cichowski Bruno i Jan, Cichy Feliks i Jan, Cikowski Edward, Cimek Adam, Cosinski Zdzisław, Ciszewski Juljan, Paweł, Tadeusz i Zygfryd, Ciszkiewicz, Citkowski, Ciundziewski Leon, Cizmowski Antoni, Cieszkowski Jan, Cieszyński Leon, Cluza Bronisław, Coghen Jan ? (A). Complak Jozef i Weronika ? (C. Jan). Cuch Stanisław, Cuniak Fryderyk, Cupiał Jan, Curej Jan, Curlej Stanisław, Ćwikieł Leon, Ćwikliński Bernard, Cwirko-Godycki Ludwik i Stanisław, Cyankiewcz Stanisław, Cybulski, Cybruch Tadeusz, Cybulko Franciszek, Cybulla Ludwik, Cysik Feliks ?(A). Cyganek Czesława ? (C. Johan). Cygielska Lucyna, Cylka Ireneusz, Cylwik Hieronim ? (A). Cymberknopf M. ? (Welgryn Sala). Cynkulis Edward, Cyprys Jan ? (A). Cypryszewska Antonia ?(Zawisza Andrzej). Cyran Tadeusz, Cywiński Alfons, Karol, Czaban Jozef i Marjan, Czabanski Franciszek, Czabak Orest, Czabrowski Stanisław, Czahor, Czachowski Edward, Czackowski Jozef, Czajkowski Adolf, Andrzej, Bohdan, Hieronim, Wiktor, Czamanski Adam, Czapek Antoni, Czapiewski Jan, Stanisław, Czaplicki Stefan, Czarkowski Jan, Czarliński Stanisław, Czarnecki Andrzej, Czesław, Jozef, Kazimierz, Romuald, Stefan, Czarnek Kazimierz i Zbign. ? (A). Cwaklinski Bolesław ? (Cisek Zbigniew). Cytron Abel ? (C. Efim). Czaplicka Helena, Czarnik Jan, Czarnocki Tadeusz ? (A). Czarnocki Stefan ? (Żurawska Elżbieta). Czarnowski Jan Karol, Czarnożył Marjan, Czarnuszewicz Zdzisław, Czarski Benedykt, Czaplicki Stanisław i Stefan, Czaporynski Piotr, Czarkowski, Czech Jozef, Jan, Wincenty ? (A). Czech Zygmunt i Jerzy ? (Czechowa Jadwiga). Czechowski Stanisław, Czeczot Ignacy, Czekalski Jan i Stefan, Czekański Stanisław, Czelusta Stanisław, Czempik Jozef, Czemplik Antoni ?(A). Czenkusz Feliks Czerepak Jan ? (zona Weronika). Czerkas Jarosław ? (Frankiewicz St.). Czerniak Edward, Jozef i Piotr, Czerniawski Włodzimierz i Paweł, Czerniewicz, Czerniewski Mieczysław, Czernik Maksymiljan, Michał, Czerski Jan, Czerwiński Henryk ? (A). Czerwiński Michał ? (zona Marja). Czerwiński Stanisław, ur. 1900, Czerwiński Stanisław, ur. 1908, Czescik Marjan, Czesner Stanisław ? (A). Czetwertynski Konstanty ? (Wańkowicz). Członkowski Mieczysław, Czochonski ? (A). Czort Tadeusz, Czop Bronisław ? (Zaleszczuk Stan.). Czosnowski Leon, ur. 1900, Czosnowski Leon, ur. 1898, Czubak Feliks, Czuber Tadeusz, Czubinski Marjan, Czuka, por. ? (A). Czulowski Antoni ? (Kulczycki L.). Czulkowski Ksawery, Czuraj Franciszek-Henryk, Czurak Mieczysław, Czyczyro Witold, Czyhiryn Kazimierz, kpt., Cynsztang Seweryn, Czyrkow Leon, Czyżewski Antoni i Kazimierz ? (A). Czyzycka Marja ? (Czyzycki Stanisław). Dadlez Juljanowa ? (Dr. Sembrat). Dadlez Piotr, Dabkowski Jozef, Dabinski Zbigniew, Dąbrowski: Bolesław, Antoni, Darjusz, Jan, Jan-Henryk, Marjan, Roman, Romuald, Stanisław-Jan, Stefan, Teodor, Witoslaw-Florjan, Władysław, Dachowski Aleksander, Dachtera Czesław, Dadaj z Rabki, Dajczman Rubin, Dajema Wincenty, Dajkowski Zygmut, Dajnowicz Stanisław, Dalman, Damm Adam ? (A). Damięcka Mirosława ? (Szyszko Wlad.). Danielecki Zbigniew ? (A). Danielewicz Marjan ? (D. Wojciech). Danilowicz Antoni, Danisiewicz Bronisław, Danisz Jozef, Darda Tomasz, Dardzinski Leopold i Stefan, Darmetko Juljan, Darmochwal Kazimierz ? (A). Dekler Klemens ? (zona Tatjana). Dembek Bronisław ? (A). Denkiewicz Eugenjusz z rodzina ? (Barszcz Adam). Dębicki Marjan ? (A). Dinosowa Janina ? (E. Heinz). Dobek Michał ? (zona Aleksandra). Dobrogowski Bohdan ? (A). Dobrzański Tomasz ? (zona Marja). Dolezalowa Alina ? (Nowosielska Zofja). Dolhopol Mikołaj (Fornalik Wanda). Dominitz Gusta ? (A). Dowgielewicz Emil ja ? (D. Michał). Downarowicz Teresa z dziećmi ? (Ziółkowski Zdzisław). Drejman Kazimierz ? (Jozef Gwizdała). Drobikowa Jadwiga ?(Jarnuszkiewicz gen.). Dronka Stanisław ? (Gruenfeld Gusta). Dmowsk Edward ? (Dmowska J.). Dubiniec Aleksander ? (Dmowska J.). Dutkiewicz Anna ? (Gałecki Władysław). Dubenska Stanisława z rodzina i Maciej ? (Complak J.). Dubikowa Gabrjela?(kpt. Dubik). Dybczynski Leon ? (zona Marja). Dymitruk Jan z rodzina ? (Roman D.). Dynia Sara i Nechema ? (A). Dynowska Eugenja z rodzina (Zaleszczuk St.). Dzierzek Marja ? (Schinajko). Epler Irena ? (A). Epsztejn Wolf ? (A). Fajgenbaum Abram-Szlama?(Chaim F.). Farbotko Anna?(Gelbert Zygm.). Ęeiwel Lazar, dr. ? (Szubert). Feldbaum Jozef z rodzina ? (Nussbaum Abraham). Fenycz Jozef ? (Stefan Bikup). Flekowa Jadwiga z rodzina ? (Nowosielska Zofja). Figowski Leon ? (zona Rozalja). Filska Zofja ? (A). Finkel Liii ? (Finkelstein Jakub). Fiszerowa Anna ? (Spitzer Henryk). Fleischman Ozjasz ? (Szubert). Fornalik Antoni ? (Wanda F.). Freud Natan z rodzina?(brat Niederhoffer). Freudman Maciej ? (Parnicki Teodor). Fridlender Filip ? (Szymon F.). Frankiewicz Władysław z zona ? (Frankiewicz St.). Frydman Jojna ? (zona). Frydman Zelik ? (matka). Fryszczkowski Mikołaj ? (zona). Gabarski, rtm.(?(A). Gajb Olga ?(syn Adam). Gajger Jakub ? (zona). Galik Jan i Rozalja? (syn Stefan). Galiński Bolesław ? (Kapuścińska Wanda). Gałecki Stanisław? (brat Władysław). Garbarczykowa ?(Giblinski Ant.). Garlinski Stanisław, inz. ? (G. Tadeusz). Garwanko Jan?(Kopiowa Irena). Gdach 1 Jozef ? (siostra Nazarewiczowa). Gebert, por. ?(A). Gec Jozef ? (zona Wiktorja). Gellir Joachim z rodź. ? (A). Gibinski Hipolit ? (zona Elza). Gigiel Wacław ? (Dmowska J.). Glotowa Bronisława? (Sarnecki Tadeusz). Globusz Teodor ? (Fornalik W.). Gnatowska Danuta ? (Kulczycki L.). Gojrzewski Edward i Emiljan ? (Dmowska J.). Gołebski Zbigniew ? (Golebski Jerzy). Gomołinski Maksymiljan ? (Ratynska Jadwiga). Gondolewski ? (zona Anna). Gliniecki Feliks, inz. ? (Gruszczyński Zdz.). Glińska Antonina i Wacław ? (Czesław G.). Glazowski Stanisław?(zona Stanisława). Godimiifska Irena ? (E. Heinz) Grabianka Olgierd z rodź. ? (Seweryn Gr.). Grabowska Helena z rodzina ? (maz Henryk). Gross Zygfryd i zona z rodzina ? (Prapan). Grudzienski Stanisław ? (Urbanicki Roman). Grudziński Jozef ? (zona Irena). Gruener Lucjan ? (rodzina). Gruszczyński Stanisław ? (syn Zdzisław). Gruener Kazimierz, kpt; ? (A). Gryb Marja ? (Gabinetowie). Grygel Jozef ? (siostra Marja). Grymaszewski Jozef ? (matka Paulina). Gryniewiecki Stanisław ? (Jabłoński Jozef). Guban Walenty ? (zona Konstancja). Gubkowski Antoni ? (Dmowska J.). Gumprich Adolf ? (Biberstein L. dr.). Gutterer Tadeusz ? (Del. Amb. w Kokpekty). Guzowski Bronisław ? (Stanisława G.). Grzegorzewicz Władysław?(Barszcz Adam). Grzybczyk Eugenjusz ? (Musialik Feliks). Haendel Adolf ? (AA). Hajdukiewicz Jan ? (rodzina). Halpern Leon ? (rodzina). Hanftwurcel Aleksander ? (Anatol H.j. Heilpern Jozef z rodź. ? (rodzina). Hendler Mateszzona?(syn Harry). Herbe Edward? (zona Helena). Herman ? (zona Stanisława). Herman Zofja-Danuta z rodź. ? (maz Zdzisław). Hermel Antoni ? (Dr. Piechaczek A.). Herz Frania, Leon, Izydor ? (Schnitzer Arnold). Heyda Adam, inz. ? (Parnicki Teodor). Hiksa Włodzimierz ? (Ruszczyć Marja). Hirschfeld Dawid ? (AA) Hochwald Maurycy i Anna ? (Zygmunt H.). Hollaender Szymon ? (Lea H.). Holender Ludwik?(zona Anna). Honcelowa Regina ? (maz Piotr). Hopensztadt Szymon, dr. ? (zona Felicja). Horbowska Kazimiera ? (maz Tadeusz). Horodyski Adolf, kpt. ? (brat Bronisław). Hryniewicka Lucyna ? (A). Hubiejko Andrzej ? (zona Zofja). Humpola Ludwik ? (Janina H.). Hyz Jan ? (zona Władysława). Jabłonka Helena i Adam ? (Fela Styla). Jankielewicz Lejba z córka ? (zona Hana). Jakowicki Władysław, prof. ? (siostra). Jankowski Stanisław ? (brat Wincenty). Jankun Ignacy?(Dmowska J.). Janowski Bohdan ? (zona i córka). Jankiewicz Bronisława ? (A). Jankowiak Jozef ? (Runiewicz). Jankowska Bronisława ? (Pierzchała Kaz.). Janowicz Kazimierz ? (Ruszczyć Marja). Janusik Michał ? (zona Marja). Jakubowicz Czesław i Witalis ? (Irena J.). Janowski Kazimierz ? (zona). Jarnuszkiewicz Marja, zona gen. ? (maz). Jasienicki Jarosław ? (matka Władysława). Jasionowski Kazimierz ? (zona Luba). Jastrzębscy Kazimierz i Jan ? (Ciesielska Anna). Jaworska Stanisława ? (A). Jaworski Mikołaj ? (Kopiowa Irena). Jelenski Olgierd? (Krajewski Rudolf). Jelska Ewa ? (Świętochowski Walery). Jocher Jan ? (Anna J.). Jung Henryk ? (zona Marja). Juralewicz Tomasz ? (Dmowska J.). Jurowska Melanja ? (A). Just Eugenjusz ? (Jadwiga Rainka). Juszczyk Szczepan i Juljan ? (matka i zona). Kagan Grzegorz ? (brat Benjamin). Kajłer Mojzesz ? (zona Bela). Kaksdon Walter ? (A). Kalinowska Helena,. Kaliszek Władysław, ppłk. ? (Jabłoński: Gedymin). Kanala-Kurchanska Irmina-Marja ? (maz). Kaminscy Ludwik i Antoni z Lodzi ? (Gostkowski). Kandefer Marja,. Emilja, Janina ? (Jan K.). Kania Walenty ? (zona Juljana). Kantak Kamil, prof. dr. ? (Komarnicki). Kaplinski Leon ? (zona Dora). Karisowicz Kazimierz ? (Marja Ruszczyć). Karpf Majlech ? (Gruenspanowie). Karfanowicz Michał ? (Fornalik W.). Karwan Teodor ? (Bikup St.). Kasman Dawid ? (brat Śrub. Kawalec Karolina-Antonina?(Kryspin K.). Kawecki Jan i Czesława? (Kundal). Kessler Pawel ? (Gatecki Wl.). Kędziorek Władysław ? (zona). Kijowski Jozef ? (zona). Kinasz Marjan ? (zona Klaudia). Kisiel Jozef ? (zona Anna). Kisielewska Zofia ? (Adam K.). Klamut Zdenka z dzieckiem ? (Wojciech K.). Kleinschneider Jakob ?(A). Kleiner Herman, Heldy, Ernest ? (Ryszard KI.). Klementowicz Wladysl. funkc. PP ? (zona Wanda). Klepacki Bronisław,. Anna ? (A). Klepaczko Stefan ? (Strumiłło). Kleszczyna Eugenja ? (Buczyński). Klęk Wawrzyniec z synem Mieczysl. ? (zona Emilja). Klibrowicz Antoni ? (zona Wanda). Kliger Abram ? (Bojm). Kluczyk. Stefan ? (zona Anna). Knopf Oskar ? (A). Kobielski-Nowosielski Bohdan ? (Nowosielska Zofja). Kobryn Wanda ? (maz Zygmunt). Kochay Jan z rodzina ? (kpt. Loga). Koczeba Janina, syn Zbigniew ? (Juljam K.). Kolasinska Zofja, syn Jerzy ? (Tadeusz K.). Kolbinski Adam ? (Kapuścińska W.). Kołakowski Władysław z Wiłejki ? (zona). Kołakowski Władysław ? (kpt. Polszewski Edmund). Konasowa Marja, s-wie Andrzej, Wiesław ? (maz, ppłk.). Konarzewska Halina ? (A.). Konopnicka. Marja z córka ? (Winter Mieczysław). Konopoke Halina ? (A). Korczak Marjan, ppłk., Kordyl Jan ? (kpt. Loga). Kordzinski Jozef ? (Nestorowicz Wacław). Kornel Stefania, Korolewicz Stefan ? (A). Korybut-Daszkiewicz Bonifacy i Gabrjela ? (Leon K?D.). Korzon Wincenty ? (Korzon). Kossakowscy z Kowna ? (Helena K.). Kosiba Stanislaiv z dziećmi ? (kpt. Loga). Kostecka Anna ? (Kostecki W.). Kostyrkowa Janina, zona Zdzisława ? (A). Kotowicz Jan z Zaleszczyk ? (Niemiec Kazimierz). Kowalczyk Marja, córka Irena ? (kpt. Loga). Kowalewicz Marja z Wilna ? (Kowalewicz W.). Kowalski Henryk z zona i dziećmi ? (brat Aleksander). Kowalski Zbigniew, dr. ? (Maklewska Anna). Kownacka Wanda ? (kpt. Loga). Kozar Stefanja ? (Winter Mieczysław). Kozierowski płk. ? (kpt. Loga). Kozłowski Jozef s. Romualda, uczeń ? (matka). Kozmian Wacław ? (Ruszczyć Marja). Krajdoch Janina ? (Irena Kopiowa). Krapinski Jan ? (Ramka Jadwiga). Kratochwil Tadeusz ? (zona Kazimiera). Kraus Jozef ? (zona Rozalja). Krawczyk Aleksander ? (Marta K.).. Kristman Genowefa ? (siostra Lucyna). Kruczyńska Ernestyna ? (Aleksander Kr.). Kryniewicka Lucyna ? (A). Krzemiński Kazimierz (Lwów) ? (zona Olga). Kszesinska Irena ? (A). Krzysztoforska Marja z córka Ewa ? (Jan Krz.). Krzyżanowski Antoni s. Ignacego ? (Bikup St.). Ktoś Edward ? (zona Marja). Kubacki Antoni ? (zona Anna). Kubikowska Marja ? (maz Franciszek). Kucharczyk Włodzimierz ? (Fornalik W.). Kuczyńska Ludwika ? (Jozef K.). Kuczyński Władysław ? (zona Weronika). Kulczycki Czesław, mgr. pr. ? (Łukasz K.). Kulik Taras ? (zona Zofja). Kułakowski Stanisław ? (Del. Kokpekty). Kunda Antoni ? (Władysław K.). Kunysz Regina ? (maz Franciszek). Kurelski Jan ? (zona Natalja). Kurzweil Paweł ? (Complak Jan). Kusin Ilko ? (Rewakowa Pelagja). Kuszela Franciszek ? (brat Kazimierz). Kutyniak Zofja ? (Herman Zdzisław). Kuzyk Władysław ? (Del. Kokpekty). Kuźniar Helena ? (maz Władysław). Kuzniewicz Aleksander ? (Del. Kokpekty). Kwapik Janina ? (ojciec Jan). Kwiatkowski Antoni, dr. inz. ? (Maziewski Ign.). Kwieciński Stanisław i Marja-Elzb. ? (brat i maz Wiktor). Kycia Zofja ? (kpt. Loga) Lachowiczowa Marja ? (Nowosielska Zofja). Lakrec Jeruchin-Fiszel ? (A). Lakusjan-Gutynski Aleksander ? (Del. Kokpekty). Lange Antoni, kpt. ? (kpt. Loga). Langsam Lifa ? (Wolf L.). Laska Jozefa? (Bzowski-Janota Wladysl.). Latoszynski Władysław ? (zona Marja). Latawiec Celestyn ? (brat Włodzimierz). Lenk Czesław ? (siostra Janina). Leoszko Michał ? (Del. Kokpekty). Letza Jadwiga i Stanisław ? (Sarnecki Tadeusz). Leszczuk Zofja? (maz Stanisław, dr.). Leszczyńska Marja ? (Karol Szynkowski). Lermer Jan ? (Zbigniew Kozłowski). Lewanczuk Zygmunt ? (zona Janina). Lewek Wojciech ? (zona Magdalena). Liberman Icko ? (Liberman Ch.). Ligenszcz ? (E. Heinz). Lipińska Prakseda ? (A). Lipowicz Andrzej, Marja, Kazimierz Walerja ? (Nowosielska Zofja). Lis Jozef ? (kpt. Loga). Litonska Mila (L. Michał). Litwak-Brand Cecylja? (L. Jerzy). Litwin Ludwik ? (zona Zofja). Lityńska Marja, Bożenna, Eugenjusz ? (Lit. Zpigniew). Loewenstein Jerzy-Wladyslaw ? (Szubert). Lorenc Stefan z Wilejki? (zona Marja). Lubanski Edward ? (zona Janina). Lada Zygmunt, Janina ? (Lada Lech). Laguna Wanda ? (A). Łatwajtys Jozef, kpt. ? (ojciec Jan). Lastowski Leon ? (Antoni Piotrowski). Lazowa Marja ? (A). Loj Jan ? (zona Marja). Lempicki Zdzisław ? (siostra Irena). Lowinski Marjan, kpt. ?(kpt. Loga). Łoziński Ludwik? (Loz. Karol). Łukaszewicz Stanisław ?(kpt. Loga). Lukinski Roman ? (matka Aniela). Luksza Władysław i Krystyna ? (Jocherowa Ą.). Lunski Grzegorz ? (zona Marja). Lunski Pinchus ? (zona Jochwed). Łysakowska Jadwiga?(Lys. Wladysl.). Machura Rozalja z synem ? (Zarychta Apol. kpt.). Maciag Rozalja ? (Krudos Aniela). Maciejewscy Jan i Marja ? (M. Zygmunt). Majewski Andrzej, prof. U. J. ? (Dziewulska Jadwiga). Majzner Stanisław ? (Jabłoński Jozef). Makarski Feliks ? (Dmowska J.). Makodanski Piotr ? (zona Jozefa). Maksymowicz ? (zona Anna). Malkiewicz Piotr ? (zona Janina). Mamczym ? (Stachowiak Zofja). Marcinczyk Nina, Olgierd, Jerzy ? (kpt. Marcinczyk). Marcinkiewicz Władysław ? (zona Olimpja). Markiewicz Maksymiljan i Lina ? (Gelbtuch Adam). Matawska Marja ? (A). Matejski Tadeusz i Stanisława ? (Winter Mieczysław). Matusiewicz Romuald ? (zona Leonarda). Matuszewski Stanisław ? (Korczak). Matuszewski Witold, doc. U. Wil. ? (Nowosielska). Mazur Stanisław ? (zona Janina). Medwid Ignacy i Roman ? (syn i brat .Stanisław). Meitlis, Paweł ? (Hafftka Aleks). Goldstein Brandla ? (Melber Mendel) Metanomska Amalia ? (H. Justyn). Mglejowa Marja, Michalik Jadwiga ? (A). Michna Helena ? (Szeląg Dr.). Michowicz Wiaczesław ? (zona). Miksza Stanisław i Eugenjusz ? (zona i matka Jadwiga). Mikucki Eugenjusz ? (zona z dziećmi). Milczakowa Kazimierzowa ? (Giblinski A.). Minkowscy Wacław i Edward ? (zona i bratowa Nina). Minkiewicz Janusz, literat ? (Parnicki T.). Misiaczek Stanisław? (zona Wiktor ja). Misiagiewicz Regina z dziećmi ? (maz Wiktor). Miszczuk Feliks? (zona z rodzina). Młodzianowska Tatjana ? (Kuczyński J.). Morawski Tadeusz ? (ojciec Konrad). Moreczewski Jozef ? (Glazowska Stan.). Moroz Andrzej ? (Fornalik Wanda). Mroczek Witold ? (matka Cezarja). Mroczkowski Andrzej ? (syn Tadeusz). Mroziuk Katarzyna ? (A). Mucha Jadwiga (M. Ludwik). Mudra Marja ? (Irena Kopiowa). Mudrewicz Michał, Michalina ? (Mudrewicz C.). Mularz Rudolf ? (zona Aniela). Muryn Jozef ? (Fornalik W.). Myslinski Piotr, kpt. ? (Myslinski Jan, por.). Muszkat Władysław ? (Szubert). Myszkowska Ludwika ? (Bolesław M.). Muszyński Franciszek ? (Stachowiak Zofja). Nadel Jadwiga ? (Maksymiljan N.). Nagurski Teodor z rodzina ? (Zaremba Winc.). NaIssowa Zofja z 2?ma córkami ? (A). Nalepa Marjanna ze Lwowa ? (maz Marcin). Naliwka Mikołaj ? (syn). Narutowicz Kazimierz z rodź. ? (A). Natusiewicz Albin ? (matka Natalja). Nawrocki Jozef i Leon ? (Stanisław N.) Nazarewicz Antoni ? (brat Leonard). Nazarewicz Zaslaw i Marja ? (Korybut-Daszkiewicz L.). Nestorowicz Edward ? (brat Wacław). Niedbalska Jadwiga ? (K. Piotrowski). Niemiec Marja z c. Janina ? (Kazimierz N.). Nowaczynska Zofja, syn Roman-Aleks. ? (mjr. Aleksander N.). Nowak Henryk ? (Strumillo M.). Nowakowska Izabella i Tadeusz ? (por. Jan Myslinski). Nowicka Stefenia Gwidona ? (Stanisław-Jerzy N.). Nowik Jan ? (zona Marja). Noyszewski Mieczysław z rodź. ? (ppor. Bejnar Tad.). Obtulowicz Elżbieta ? (ppłk. Czesław Obt.). Ochocki Andrzej ? (Alina O.). Okun Henoch ? (Fornalik W.). Olejnik Karol ? (Del. Kokpekty). Oleksik Irena ? (Irena Kopiowa). Olszewski Mieczysław, kpt. ? (rodzina). Omilon Jan i Petronela, oraz Jozef ? (syn i wnuk Jozef). Opacki Jozef ? (Kulczycki L. dr.). Opuchlik Piotr ? (Dmowska J.). Orłowska Helena ? (Świętochowski Walery). Orłowski Stanisław ? (ojciec Tadeusz). Oskierka Olgierd ? (zona Franciszka z rodzina). Ostrowscy Helena i Stefan ? (Ostrowski Bronisław). Ostrowski Jozef ? (zona Katarzyna). Ossowscy Jadwiga z c. Zofja i Jan ? (kpt. Wisniews .ki K.). Otton Jozef ? Zaleszczuk J.). Otwinowska Hanka ? (A). Ozimek Jan i Stanisław ? (zona Jadwiga). Palij Stanisław ? (Węglarz). Panas Marja ? (maz Mieczyslaw Karol). Parczynski Czesław, ppłk. ? (A). Parij Marja ? (maz Roman). Parness Henryk, lekarz ? (Herta Adolf). Parvi Jerzy, stud. ? (rodzice). Parylewicz Stanisław ? (Del. Kokpekty). Paryzak Michał (St. Bskup). Pastwa Wacław, ppor. ? (kpt. Loga). Paulik Franciszek, gen. ? (zona Wanda). Pawlikowski Bolesław ? (Monika matka). Pawlinski-Małey Waldemar ?(syn Waldemar). Pawłowska Emilja ? (Janina P.). Pawłowska Wanda Dr. ? (A). Pawłowski Ryszard ? (Gasowski Feliks). Pelcowa Janina ? (A). Pełczyńska Wanda, płk-wa? (A). Peplowski Jerzy, kpt. ? (kpt. Loga). Perchal Marja ? (Jozef P.). Petrong Kazimierz ? (Irena Kopiowa). Pfeffer Lejzor z Lomzy ? (zona). Piasecki Kazimierz ?-(Fornalik W.). Piekarz Aleksandra z 2 dzieci ? (kpt. Pluszynski). Pielecki Ignacy ? (zona Marja). Pierzchalska Helena ? (maz Feliks). Piestrakiewicz Antoni ? (Niemiec K.). Pietraszkiewicz Marja ? (A). Pietrzyk Marjan ? (Stefanja P.). Piekosz Jozef ? (zona Karolina). Piotrowski Władysław ? (zona Stanisława). Pistol Marja, dr. ? (A), Piszczek Marjan, inz. ? (inz. Jan. P.j. Piwowarski Stefan ? (A). Pieczko Michał ? (matka Aleksandra). Plewako Hepryk i Zofja ? (syn Fedor). Pluta Antoni ? (A). Płudowski Franciszek z rodź. ? (Nowosielska). Plosa Jan ? (zona Aleksandra). Podlipny Władysław ? (Dmowska J.). Podolinski Eugenjusz ? (Wróbel Kazimiera). Podwyszynski Jakob Helena, Irena ? (Complak Jan). Pogorzelski Władysław ? (Krotoszyńska Jadwiga). Pojnar Mieczysław ? (Marjan P.). Pol juch Franciszek ? (Bikup St.). Popławska Elżbieta ? (Jozef P.). Popławski Jan. ? (A). Potocki Roman ? (kpt. Loga). Potrykowska Walerja i Janina ? (maz i ojciec Władysław). Prochowska Wiktor ja ? (A). Pruszynski Karol, por. ? (zona Marja Emma). Pszestalski Jozef ? (zona Jadwiga). Pundykowa Zofja ? (Stanisław P.). Putro Romuald ? (zona Halina). Puzyrewicz Irena ? (A). Pyko Grzegorz (Dmowska J.). Rachwalowa Marja ? (Stanisław R.). Rachwam Marja ? (A). Radecka Janina, dr. med. ? (Maciejewski Zygmunt). Radź Ryszard i Eugenjusz?(Ochocka Alina). Rapaport Aron, Regina, Frymeta ? (córka Anna), de Reck Włodzimierz ? (de Reck Gwido). Reichard Izabella Tekla ? (Helena R.). Repelski Abram z Białegostoku ? (Repelska). Resler Alojzy ? (zona Anna). Resmer Kazimiera?(Resmer Johann). Rezin Jozef ? (Anna R.). Rodziewicz Jan i Kazimierz ? (Genowefa R.). Rogowski Marjan, dr. z. Lomzy ? (Damięcka Mirosława). Rogoziński Jerzy, dr. mjr. ? (córka). Rolewiczowa Janina-Jozefa ? (maz kpt. Ludwik R.). Romer Stanisław ? (kpt. Eugenjusz R.). Romer Tadeusz ? (Zofja Czarnecka). Rosenkranc Józof ? (matha) Rosenman Abraham ? (Szubert. Roth Noe ? (AA). Rotsztejn Jankiel syn Dawida ? (Rotsztejn). Rottner Jozef ? (Szubert). Rogozińska Katarzyna z dziećmi ? (maz Kazimierz). Roskis Zelda ? (Gerson R.). Rozental Cbaim z rodź. z Suwałk (syn Fajwel). Różycka Marja ? (Winter Miecz.). Rubczak Bohdan ? (Strumiłło M.) Ruszczyć Gwidon ? (Marja R.). Runge Janina z synami ? (maz kpt.). Rutkowski Stanisław, kpt. ? (rodzina). Rutynslci Bolesław, kpt. rez. ? (Rehman J.). Ryciak Jozef ? (c. Jadwiga). Rydarowski Stanisław (A). Rymiszewicz Helena ? (Ciesielska A.) Rymkiewicz Jan ? (Piotrowski Ant.). Rymszyna Jadwiga ? (Kaciukiewicz K.). Rynczewscy: Marta, Roman, Staniislaw, ? (Stan. Brenk). Ryzewska Olga ? (Tadeusz R.). Sackmata Lucjan i Stanisław ? (Helena S.j. Sadowska Zofja ? (Batys Aleksandra). Sadkowski Antoni ? (Stachowiak Ant.). Sambor Kazimierz ? (A). Sankowski Aleksander ? (córka). Scharfer Zygmunt ? (Scharfer S. I.). Schechter Jakub, dr. ? (Szubert). Schechter Zygmunt ? (Altman). Scheffner Stanisław ? (Sarnecki Tad.j. Schenberg Helena i Jerzy ? (Pinkus Sch.). Schiff Edytę ? (jakob S.). Schiller, ksiądz, Schmidt Krystyna? (A). Schnitzer Marceli i Ewa ? (Sch. Arnold) Serafin Julusz ? (Parnicki). Serwatowicz Tadeusz ? (del. Kokpekty). Serwatowska Wanda z córka ? (Andrzej S.). Serwowna Janina ? (A). Sidorowicz Mikołaj ? (Dmowska J.). Siedunow Piotr ? (zona Olga). Siedunow Piotr ? (zona Nadzieja). Sieraczynski Kazimierz ? (Giergowicz Zofia). Sierpińska Regina ? (maz Bogusław). Sikora Stanisław ? (A). Silber Jochwet i Salomea ? (A). Skirmunt Bolesław i Gabryela ? (Korybut-Daszkiewicz L.). Sklorz August? (Stan. j.Kryk), Skoczek Kamila ? (Boniszewski B.) Skóra Antoni ? (Sk. Marja). Skórski Jan z rodzina ? (Modzelewski). Skrentkowicz Wiktor ? (del. Kokpekty). Skudro Regina? (Mieczysław Winter). Skuratowicz Piotr, gen. ? (A). Smaczkowa Kamila ? (Przytocka A.). Smoczyński Władysław ? (zona Genowefa). Smolak Karol ? (Piotrowski Antoni). Smoleńska Irena z dziećmi ? (maz Jozef). Soltan Piotr ? (Liza Markon). Soboty Roman ? (del. Kokpekty). Sommer Wanda z dzieckiem ? (mjr. R. Bobrowicz). Soroka Helena ? (Zdz. Milewski). Sotkiewicz Wacław i Sława ? (Cichoszewski Cz.). Spitzer Bolesław ? (Henryk Sp.). Stebelska Marcelina ? (maz Antoni). Stabrawa Zbigniew ? (Stanisław St.). Stachelska Aleksandra ? (Parnicki). Stachlewski Bohdan ?(A). Stachowska Jozefa z Janowki ? (Michał St). Stadnicki Jan ? (zona Katarzyna). Stadnik Rajmund ? (zona Anna). Stankiewicz? (zona Zofja). Staniszewski Jerzy? (A). Stankiewicz Bazyli ? (brat Mikołaj). Starok Janina ? (A). Starzyńska Stefanja ? (siostra Zofja). Starzyński Adam ? (A). Staszewicz Jan ? (Myslinski Jan). Staszewska Eugenja ? (A). Stecki Józef ? (zona Marja). Stefanowicz Zygmunt ? (Scholastyka St.). Starzyńska Stefan ja ? (Stefan ja St.). Stieglitz Igo ? (Schenberg Pinkus). Steinlauf Tila ? (Goetz Eugenja). Stoczkowska Marja ? (Dyakowski Edw.). Strawiński Edward ? (córka Marja). Strzelecki Konstanty ? (A. Wołoszyn). Strzemecka Karolina? (ziec Nowicki). Styla Stanisław ? (zona Felicja). Suchanska Ludwika z rodzina ? (Michał S.). Sucharewski Józef ? (Marja S.) Suchorzewski Leszek ? (Buczyński L.). Surowiak Jan inz. z rodzina ? (Franciszek S.). Suwała Jan ? (zona Zofja). Sygnarek Janina ? (Antoni S.). Szabłowska Apolonja z rodzina ? (Szabłowski R.). Szac Pejsach ? (A). Szada Mikołaj ? (zona Marja). Szajowska Zofja ? (A). Szancer Henryk, dr ? (Walerja Sz.). Szaniawski Aleksander ? (Korczak Tur Wl.). Szczepanowski Karol-Bołeslaw ? (zona). Szczerbicka Zofja ? (Stropczynski T.). Szczęsny Mieczysław ? (A). Szerardowa Wacława i Anna ? (Nowosielska). Szewczuk Włodzimierz ? (zona Zota). Szewkalo Władysław ? (ojciec Józef). Szeuring Helena ? (A). Szlegowa Kazimiera ? (kpt. Dubik). Szmulowicz ? (Fornalik W.). Szmurlo Wanda ? (A). Sznol Ela i Henoch-Abe ? (Judka Sz.). Szober Stanisław ? (maz Leon). Szpiro Fejga z Białegostoku ? (A). Szulc Jan ? (matka Walentyna). Szumowska Anna ? (gen. Jarnuszkiewicz). Szwarc Stanisław ? (Filip Fedan). Szwedko Piotr ? (zona Anna). Szwoynicki Jerzy ? (zona Zofja). Szymanowska Jadwiga ? (maz Genadjusz). Szymańska Marja ? (Roman Szymański). Szymborski Jan ? (Stachowiak A.). Szymonski Józef (zona Antonina). Szyszko Władysław i Stanisław ? (Damięcka M.). Swierczynska Aurelja ? Swiezawska Cecylja i Adam, kpt. ? (A). Swirslci ? (zona Marja). Tabor Kazimierz ? (zona Marja). Taler Aron ? (Landau). Tarapich Irena ? (A). Tartak Leon ? (zona Marja). Tatarkowski Marjan? (Klementowicz Wanda). Tatarzynski Władysław ? (zona Eugenja). Teluk Antonina i Józef ? (Wiśniewski A.). Teszner Tadeusz z Podhajec ? (Maciejewski Zygm.). Tetelmajer Józefa ? (Dorobek Stan.). Tichobrazowa Anna ? (Jocher Anna). Till Ernest z rodzina ? (A). Tkaczykowa z córka ? (gen. Jarnuszkiewicz). Toczko Stanisław ? (Dmowska J.). Tomaszyk Mieczysław? (Kopiowa Irena). Toruński Tadeusz ? (Rembowska M. i syn). Traunfellner Edward, Paulina, Marja ? (Wowkowicz M.). Treller Emanuel ? (Szubert). Trypucko Bolesław? (siostra Antonina). Trofimczyk Wincenty ? (Dmowska J.). Tromszczynska K. ? (Eugenjusz Tr.). Tyblewska Janina ? (A). Ulanowski Stan. ? (Fornalik). Unger Fanny z dziećmi ? Unger Stefan ? (A). Urban Leopold ? (Kopiowa Irena). Urbanowicz Hilary ? (zona Helena). Uziemblo Włodzimierz ? (Ruszczyć Marja). Wachowska Barbara ? (Buczyński S.). Waligórska Zofja ? (Piskorska Marja). Wang Helena z dziećmi? (Nadel Maksymiljan). Wanic Franciszek i Anna ? (A). Warakowski Jan ? (Teodora W.). Wasserman Zygfryd, inz. ? (AA). Wasiak Władysława ? (Illuk Emil). Wasilewski Karol ? (Frankiewicz Stan.). Wassertheil Adolf ? (Schenberg P.). Wąskowki Paweł ? (brat Piotr). Wawrynowicz Jadwiga z dziećmi ? (maz Antoni). Wazgird Olgierd ? (zona Zofja) Wat Aleksander, literat ? (Broniewski W., Ambasada). Wątkową Wanda ? (A.) Weber Natalja ? (Horodyski Br.). Weignerowa Marja ? (Kulczycki L. dr.). Weiss Samuel z zona i dziećmi ? (I. Szer). Weissman Jadwiga i Dawid ? (Adler Aleksander). Weissman Malwina ? (A). Welfeld Zenon ? (Szubert). Wesoły Antoni ? (Woznikiewicz Józef). Weglowska Stefan ja (Hilary W.). Wierciński Mieczysław ? (A). Wierniuk Tomasz ? (zona Marja). Wilejko Mikołaj ? (zona Olga), de Virion Ewa z 2 dzieci ? (maz Eugenjusz i brat Edward), de Virion Włodzimierz i Władysław ? (Eugenjusz de V.). Wiśniewska Teresa z córka Halina ? (kpt. Kazimierz W.). Wiśniowska Stanisława ? (Anastazy W.). Wiśniowski Kazimierz, pik. ? (zona Aleksandra). Witoszynska Janina ? (A). Wlizlo Piotr i Tadeusz ? (zona i matka Zofja). Wlodawska Stefania ? (Nowosielska Z.) Wodzińska Marja-Krystyna ? (A). Wojciechowski Tomasz ? (del. Kokpekty). Wojewódzka Marja ? (Pawłowska J.). Wolski Wiktor ? (del. Kokpekty). Wolkohon Jakób ? (Dmowska J.). Wołoszyn Franciszek ?(Biskup Stefan). Wolowicz Stefanja i Alicja ? (A). Worotynski Wacław ? (córka Melanja). Wozniak Anna z synami ? (maz Władysław). Wozniakiewicz Franciszek ? (Józef W.). Wozniczka Józefa z dziećmi ? (Stanisław W.). Wójcik Maksym ? (brat Jan). Wroński Wojciech i Tadeusz ? (Anna Wr.). Wróbel Antoni i Stefan ja ? (córka Kazimiera). Wysocki Aleksander ? (Strumiłło M.). Wysocki Władysław ? (Ciesielska Anna). Zabawski Roman ? (A). Zajlenman Jerzy ? (Stern Alicja). Zaleska Krystyna z rodź. ? (pdch. Straszewski). Zapaśnik Witold ? (mjr. Kowalczewski A.j. Zarudny Włodzimierz ? (Dmowska Janina). Zaruski Marjusz z zona ? (A). Zarychta Marjan ? (Apolonjusz Z.). Zarychta Wojciech ? (A). Zatorska Jadwiga ? (maz Antoni). Zawadzka Zofja ? (Tadeusz Z.). Zawadzki Feliks ? (Strumiłło). Zawisza Walery z synami Franciszkiem i Zygmuntem ?(zona). Zdrochecki Roman ? (zona Danuta). Zdzieblo Zofja ? (A). Ziedzielski Bronisław ? (Marja Nowikowa). Zielenczyk Wanda ? (Krajewski Mieczysław). Zielonko Włodzimierz ? (Dmowska J.). Zienkiewicz Konstanty ? (K. Galas). Zientalski Lucjan ? (Nowosielska Z.). Zmarzły Michał ? (córka). Znamierowski Wojciech ? (A). Zolich Marja-Katarzyna ? (Franciszek Z.). Zubelewicz Aleksander i Janina ? (Korybut-Daszkiewicz L.). Zwierzanska Marja z rodzina ? (maz Jan). Zygmanska Antonina ? (Dyakowska M.). Zylberblat Mojzesz i Aleksander ? (Salomon Apstein). Zabski Modest ? (Dynowski Jan). Zejmo Marja ? (rodzina). Zemetro Emiljan ? (zona Marja). Zuk Grzegorz ? (Dmowska J.). Żuławski Mirosław ? (Parnicki T.). Żurawski Józef ? (del. Kokpekty). Żurowska Stefanja ? (maz Szczęsny). Zuryk Feliks ?(zona Aleksandra).