Polecamy

Polecamy strony Kresowian i o Kresach

Najlepsza kresowa strona www: Olejów na Podolu

Zamki, dwory i pałace Ziemi Lubuskiej

Wołanie z Wołynia

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Stowarzyszenie Huta Pieniacka

Podkamień koło Brodów

Strona autorska prof. Stanisława Nicieji

Kwerendy w archiwum we Lwowie

 


Szukaj przodków także w:

Metryki Archiwum Państwowego we Lwowie

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/strona_glowna

Mormoni: https://www.familysearch.org/pl/

Lista strat czasów I wojny światowej: https://des.genealogy.net/ou1wk/search/index

Świetna wyszukiwarka Austriackiej Biblioteki Narodowej – prasa m.in galicyjska: https://anno.onb.ac.at/

Ciekawa wyszukiwarka zbiorów cyfrowych: https://archive.org/