1939-05-27 Buczacz (2) Kolekcja Buczacz Kliknij w obraz

1939, 27-29 maj, Buczacz. Zjazd koleżeński Polaków byłych wychowanków gimnazjum z lat 1902-1914. Kościół z roku 1765. Ratusz z XVIII w. Ruiny zamku z XVI wieku. Sokół. Lipa Sobieskiego. Gimnazjum. Cerkiew Bazylianów z XVIII w. Most kolejowy. Na odwrocie podpisy ? z czytelnych: Łoziński Stanisław, ks. M. Olejarz, ks. F. Tustanowski (Tustanowski Franciszek, 1892-1963). Foto Art, Lwów ul. Fredry 6. Zbiory Michała Urzędowskiego z Trzemeszna Lubuskiego.