Chodorów 4

Chodorów. Pałac Barona Majora Kazim de Vaux. 1917 (data obiegu). Wydawca: Liba Klirsfeld Chodorów. Zbiory: Jerzy Dubiel, Gorzów Wlkp.