Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd II

Rząd II

 1. II Krawczuk Maria córka Piotra, z domu Syrotyńska (Кравчук Марія Петрівна) 02.01.1952-29.05.1994;

  Turowicz Paraskewia z domu Syrotyńska (Tурович Параскевія), (przesiedlona z Horyńca Zdrój z Polski), żona pochowanego obok Piotra;

  Turowicz Piotr syn Wasyla (Tурович Петро Васильвич) 12.07.1933- 24.02.1991, (przesiedlony z Korytnik z Polski).

  Trzy połączone mogiły: czarna płyta marmurowa, dwie z lastryka z czarnymi marmurowymi tablicami, środkowa (Paraskewii) bez inskrypcji.

 2. II Pysznograj Olga, 1980 Kozaki -1998 Kozaki, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem bez tabliczki.

 3. II Tymeczko Ola (Оля Тимечко), (z Kozaków), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem bez tabliczki.

 4. II Tymeczko Michał syn Eustachego (Тимечко Михаїл Євстахович) 01.07.1927- 21.09.2000, (przesiedlony z Korytnik z Polski), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 5. II Sawras Jarosław (Саврас Ярослав), (z Kozaków), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem bez tabliczki.

 6. II Sawras Maria (Марія), (z Obertasowa), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem bez tabliczki.

 7. II Banyk Jarosław syn Dymitra (Баник Ярослав Дмитрович) 07.04 1935-10.07.2006, (z Kozaków), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 8. II Banyk Emilia córka Eustachego, z domu Tymeczko (Баник Емілія Єстахівна) 01.03.1934-03.04.2008, (przesiedlona z Korytnik z Polski), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 9. II Drewniany krzyż cmentarny (nie mogiła).

 10. II Tymeczko Stefania córka Mikołaja, z domu Sembaj (Тимечко Стефанія Миколаївна) 08.01.1925-03.12.2001, (z Kozaków);

  Tymeczko Iwan syn Eustachego (Тимечко Іван Євстахович) 27.11.1921-30.03.2006, (przesiedlony z Korytnik z Polski).

  Podwójna mogiła z lastryka z marmurowymi czarnymi tablicami.