Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd III

Rząd III

 1. III Syrotyński Stefan, (przesiedlony z Horyńca Zdrój z Polski), mogiła ziemna z metalowym krzyżem bez tabliczki.

 2. III Syrotyńska Maria z domu Romanyk, (przesiedlona z Jarosławia z Polski), mogiła ziemna z metalowym krzyżem bez tabliczki.

 3. III Syrotyński Piotr syn Piotra (???????????? ????? ????????) 12.07.1912-6.12.1983, (przesiedlony z Horyńca Zdrój z Polski);

  Syrotyńska Olga córka Iwana (??????????? ????? ???????? 26.12.1916-6.07.1991, (przesiedlona z Polski).

  Nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 4. III Łemczuk Piotr syn Iwana (?????? ????? ????????) 15.03.1899-12.10.1980, (przesiedlony z Korytnik z Polski), nagrobek z lastryka z marmurową białą tablicą i fotografią zmarłego (na której Piotrowi brakuje lewego ucha- był nazywany ?bezuchym Łemczukiem? ? ucho, jeszcze w Polsce, odgryzł mu koń).

 5. III Łemczuk Rozalia z domu Hładasz, żona pochowanego obok Piotra Łemczuka, (przesiedlona z Korytnik z Polski), betonowe obramowanie bez tablicy i krzyża, połączone z poprzednim grobem.

 6. III Banyk Roman syn Dymitra (????? ????? ?????????) 7.01.1948-22.03.1987, (z Kozaków), betonowe obramowanie bez tablicy i krzyża.

 7. III NN, (z Kozaków), dziecięca mogiła ziemna z metalowym krzyżem.

 8. III Banyk Maria z domu Rudnicka (z Kozaków), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 9. III Tymeczko Michał syn Michała (??????? ??????? ??????????) 22.02.1934-17.05.1995, (przesiedlony z Korytnik z Polski), mogiła ziemna z metalowym krzyżem.

 10. III Tymeczko Jarosława córka Piotra, z domu Hładasz (??????? ???????? ????????) 30.05.1936-11.04.2010, (przesiedlona z Korytnik z Polski), mogiła ziemna z metalowym krzyżem.

 11. III Niedzielski Michał (??????????? ??????? ????????) 14.11.1922-27.06.1995, (przesiedlony z Polski),

  Niedzielska Maria córka Andrzeja, z domu Hładasz (?????????? ????? ?????????) 17.09.1923-17.04.1998, (przesiedlona z Korytnik z Polski).

  Nagrobek z lastryka z marmurowymi czarnymi tablicami.

 12. III Ratuszny Piotr syn Eugeniusza (???????? ????? ?????????) 14.07.1958-2007, (z Kozaków), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 13. III Ratuszna Wiera córka Eugeniusza, z domu Hamarnyk (??????? ???? ?????????) 13.05.1954-20.11.2004, (z Kozaków), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 14. III Hładasz (Gładasz) Zenon syn Józefa (?????? ??????? ?????????) 1.10.1958-4.06.1994,, (z Kozaków), (zabito go w pracy w Moskwie), nagrobek z piaskowca

 15. III Hładasz (Gładasz) Józef syn Piotra (?????? ????? ????????) 1933-11.04.2000, (przesiedlony z Korytnik z Polski),

  Hładasz (Gładasz) Emilia córka Józefa, z domu Hamarnyk (?????? ?????? ?????????), 19..- 2004, (przesiedlona z Korytnik z Polski).

  Wspólna mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.