Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd VI

Rząd VI

 1. VI Tabaka Olga (?????? ?????) 13.06.1923-1994, (przesiedlona z Horyńca Zdrój z Polski),

  Tabaka Michał syn Aleksandra (?????? ??????? ?????????????) 23.10.1924-24.10.2000, (przesiedlony z Horyńca Zdrój z Polski).

  Duży podwójny grób z lastryko z marmurową czarną tablicą.

 2. VI Turowicz Stefania córka Aleksandra, z domu Duś (??????? ???????? ??????????) 28.08.1941-23.11.2007, (przesiedlona z Horyńca Zdrój z Polski), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 3. VI Turowicz Jarosław syn Wasyla (??????? ??????? ?????????) 20.07.1938-09.12.2003, (przesiedlony z Korytnik z Polski), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 4. VI Bojko Zenon syn Jakuba (????? ??????? ??????) 15.03.1941- 27.07.2009, (z Łuki), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 5. VI NN, mogiła ziemna bez krzyża

 6. VI NN, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem pomalowanym błękitna farbą

 7. VI Heras (Geras) Mikołaj syn Eliasza (????? ?????? ????????) 1906-1983, (przesiedlony z Lubaczowa z Polski, mieszkał na Betlejemie – ?dzielnicy? Kozaków), nagrobek z lastryka z czarną marmurową tablicą.

 8. VI Szupińska Katarzyna (????????? ???????? ?.) 1903-1982, (przesiedlona z Korytnik z Polski), nagrobek z lastryka z fotografią zmarłej.

 9. VI Szupiński Stanisław (?????????? ????????? ????????) 05.02.1905- 20.12.1986, (przesiedlony z Korytnik z Polski), nagrobek z lastryka z czarną marmurową tablicą i fotografią zmarłego.

 10. VI NN, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 11. VI NN, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 12. VI Ferensowicz Tekla z domu Martyniuk (?????????? ????? ?????????) 1897-1982. Urodziła się w Czepielach par. Brody, córka Cyryla Martyniuka i Marii Maksimów. 24.02.1938 roku wzięła ślub z wdowcem Stanisławem Ferensowiczem (zob. rząd V, grób 20). Była jego czwartą, ostatnią żoną. Betonowe obramowanie i metalowy krzyż.

 13. VI NN, mogiła ziemna bez krzyża

 14. VI NN, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem. Zachowane fragmenty napisu: 19..4- 1980.

 15. VI Baran Anna (????? ????) zm. 1954, (przesiedlona z Korytnik z Polski),

  Baran Maria (????? ?????) zm. 1955, (przesiedlona z Korytnik z Polski).

  Nagrobek identyczny jak nr 21 w rzędzie VII: Baran Bogdan (????? ??????) 1931-197…(?), nagrobek także cały pomalowany błękitną farbą.

 16. VI Romanyk Grzegorz (??????? ????????) 1911-1949, (przesiedlony z Jarosławia z Polski),

  Romanyk Maria (??????? ?????) 1901-1962, (przesiedlona z Jarosławia z Polski).

  Betonowe obramowanie grobu, płyta z lastryko.

 17. VI Kozak Stefania córka Jarosława (????? ???????? ???????????) 24.12.1945- 08.03.1994, (z Amrozów), nagrobek z lastryko z czarną tablicą marmurową.

 18. VI NN, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 19. VI NN, dziecięca mogiła, z przodu rzędu z małym nagrobkiem z piaskowca ? modląca się postać (bez głowy).

 20. VI Hładasz (Gładasz) Piotr (?????? ????? ?.) (1903-1959), (przesiedlony z Korytnik z Polski),

  Hładasz (Gładasz) Nadia (?????? ?????) (1961-1961).

  Nagrobek identyczny jak nr 21 w rzędzie VII i nr 15 rząd VI: (Baran Anna (????? ????) zm. 1954, Baran Maria (????? ?????) zm. 1955, Baran Bogdan (????? ??????) 1931-197…), nagrobek także cały pomalowany błękitną farbą.

 21. VI NN, mogiła ziemna z metalowym krzyżem.

 22. VI Wilk Zofia żyła lat 53, pomnik z piaskowca.

 23. VI Kaniuka Roman (?????? ????? ?????????), (przesiedlony z Lubaczowa z Polski), mogiła ziemna połączona z następną, z metalowym krzyżem.

 24. VI Kaniuka Parania (?????? ??????? ???????), (przesiedlona z Lubaczowa z Polski), mogiła ziemna połączona z poprzednią, z metalowym krzyżem.

 25. VI NN, pomnik z piaskowca z nieczytelnym napisem: Annast…lub Anna St…

 26. VI NN, żelazny krzyż.

 27. VI Kłak Józef żył 88 lat, um. 1922 (lub 1923),

  Kłak Tekla żyła lat 76, um. 1924. (z domu Mycków?)

  Nagrobek z piaskowca z utrąconym krzyżem, który stoi u podstawy. Napis na nagrobku: Kłak Józef żył 88 lat, um. 1922 (lub 1923), i żona jego Tekla Kłak żyła lat 76, um. 1924,

 28. VI NN, mogiła ziemna bez krzyża

 29. VI NN, pomnik z piaskowca (na lewo od ścieżki biegnącej do kaplicy cmentarnej)

 30. VI NN, pomnik z piaskowca ? krzyż z podporami (na prawo od ścieżki biegnącej do kaplicy cmentarnej) Fragmenty napisów w języku polskim.

 31. VI NN, metalowy krzyż.

 32. VI Stojanowska Stefania z rodu Hasij (??????????? ???????? ? ???? ?????) 1897-1940. Urodziła się w Łuce 21.07.1897 roku, córka Bazylego Hasija i Katarzyny Zaleskiej, była żoną Stanisława Stojanowskiego (ur. 1891), zmarła na gruźlicę 16.02.1940 roku. Nagrobek z piaskowca.

 33. VI Stojanowski Józef zm. 1939, ur. 15.07.1858 roku, zmarł 30.06.1939 roku na Kozakach na paraliż. Mąż leżącej w tej samej kwaterze Marii Dudar (?).

  Stojanowska Maria, z domu Dudar (?), żona Józefa, zmarła przed mężem (nie znamy daty).

  Pomnik z lastryka (a więc powojenny) z metalową tabliczką na której wyskrobano napis: Stojanowski Juzef i żona Maria zm.1939.