Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd XI

 

Rząd XI

 1. XI NN, metalowy krzyż.

 2. XI NN, metalowy krzyż.

 3. XI NN, metalowy krzyż.

 4. XI NN, metalowy krzyż.

 5. XI Hładasz (Gładasz) Wasyl syn Iwana (Гладаш Василь Іванович) 22.03.1905-12.03.1959, (przesiedlony z Korytnik z Polski), metalowy krzyż ogrodzony metalowym płotkiem.

 6. XI NN 1874 — 1960, napis nieczytelny, pomnik z piaskowca? pomalowany błękitną farbą.

 7. XI Tabaka Oleksa (Табака Олекса) 1893-1963, (przesiedlona z Horyńca Zdrój z Polski),

  Tabaka Maria (Табака Марія) 1895-1976, (przesiedlona z Horyńca Zdrój z Polski).

  Pomnik z piaskowca? pomalowany błękitną farbą.

 8. XI NN, mały kamienny krzyż

 9. XI NN, pomnik z piaskowca z utrąconym krzyżem, który leży u podnóża.

 10. XI NN, cokół z lastryka z białym aniołem na szczycie, mogiła dziecięca, połączona z następną.

 11. XI NN, cokół z lastryka z białym aniołem na szczycie, mogiła dziecięca, połączona z poprzednią.

 12. XI Dudar Eliasz syn Dymitra (Дудар Ілько Дмитрович) 1900-1973, (z Amrozów), nagrobek betonowy połączony z następnym.

 13. XI Dudar Anna córka Jakuba, 1904-1993 (Дудар Анна Яківна), (z Amrozów), nagrobek z lastryka połączony z poprzednim.

 14. XI NN, metalowy krzyż, mogiła połączona z następną.

 15. XI NN, metalowy krzyż, mogiła połączona z poprzednią.