1830 (2) Kolekcja Czerniecki Franciszek Kliknij w obraz

1830. Czerniowce (Bukowina). Dokument zwolnienia ze służby wojskowej z 1830 roku. Blasko (Błażej) Czernetzky służył w wojsku osiem lat, jedenaście miesięcy (eilf), dziewiętnaście dni jako Gemeine (Gemeine – Gewölbwächter ? pseudo-oddziały policji, które były odpowiedzialne za utrzymanie porządku na ulicy lub mogło to oznaczać szeregowca- żołnierza najemnika). Datowany Czerniowce (Bukowina) 1830 rok. Mało czytelne daty służby ? początek 1821 rok, zaś zmiana? jednostki 1823 rok. Na odwrocie dokumentu dane identyfikacyjne: Blasko był postawnej budowy ciała, brunet, niebieskie oczy. Na odwrocie także dwie adnotacje odręczne z 1830 roku (Złoczów) ? prawdopodobnie informacje o zameldowaniu się w Złoczowie do służby rezerwowej. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.