1855-09-10 (2) Kolekcja Czerniecki Franciszek Kliknij w obraz

1855, 10 wrzesień, Tarnopol. Dokument zwolnienia ze służby wojskowej wydany w Tarnopolu 10 września 1855 roku dla Marzina (Marcina) Czernickiego (Czernieckiego) lat 33, urodzonego: Zazula, powiat Złoczów. Stopień: Gemeine – Gewölbwächter ? pseudo-oddziały policji, które były odpowiedzialne za utrzymanie porządku na ulicy; lub mogło to oznaczać szeregowca- żołnierza najemnika. Marzin Czernicki został zwolniony po służbie w 15. Linien-Infanterie-Regiment (15 Pułk Piechoty Herzoga zu Nassau), która trwała 11(eilf) lat, pięć miesięcy, czternaście dni. Stopień: Gemeine. Zwolniony na mocy rozporządzenia Najwyższej Komendantury Armii, Wiedeń 18 czerwiec 1855, III rozdział, II artykuł, nr 3158. Czy dokument dotyczy Marcina czy może Macieja? Datowanie może wskazywać na Macieja. Jeśli Austriacy zapisywali imię fonetycznie- może chodzić o Macieja a nie Marcina. W Bawarii (a więc być może też w Austrii) Martin = Maciej. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.