Kołtów – wieś koło Złoczowa, województwo tarnopolskie

Kołtów to wieś leżąca 16 km od Złoczowa, w połowie drogi między Lwowem a Tarnopolem. Przedstawiamy Państwu siedem fotografii wykonanych w tej wsi w 1916 roku i jedną zakupioną w 2019 roku (z ok. 1917 roku). Więcej o fotografiach we wpisie: 

Szlachetne wino Tokaj czyli żołnierskie życie w Kołtowie koło Złoczowa w roku 1916

oraz:

Miłość na Kresach, czyli suplement do wpisu o żołnierskim życiu w Kołtowie w 1916 roku

1916, Kołtów, ?Ouverture?, Lt (Leutnant ? porucznik) Wildmann, Obst (Oberst? Pułkownik?) Szilegi? Janos. 1 z prawej Janos Hollub. Zbiory www.archiwumkresowe.pl

1916, Kołtów, Janos. 1 z prawej Janos Hollub. Zbiory www.archiwumkresowe.pl

1916, Kołtów. 1 z lewej Janos Hollub. Zbiory www.archiwumkresowe.pl

1916, Kołtów. Zbiory www.archiwumkresowe.pl

1916, wrzesień, Kołtów. Janos. Zbiory www.archiwumkresowe.pl

1916, październik, Kołtów, Janos. Cerkiew. Zbiory www.archiwumkresowe.pl

1916, 3 październik, Kołtów. TOKAJ NEMEZ BORA. ELJEN A HAZA (jeśli wierzyć internetowemu tłumaczowi znaczy to: Szlachetne wino Tokaj. Niech żyje Ojczyzna!). 1 z prawej Janos Hollub. Zbiory www.archiwumkresowe.pl

1917, Kołtów ? pałac Gołuchowskich ok. 1917 roku (przed spaleniem). Na odwrocie napis: Schloss in Koltow (Galizien) Eigentum des Fursten Goluchowsky (Pałac w Kołtowie w Galicji. Majątek księcia Gołuchowskiego. Zbiory www.archiwumkresowe.pl