1917 b (1) Kolekcja Kresy Kliknij w obraz

1917, około, Galicja, żarna domowe. Zbiory: Bogusław Mykietów, Zielona Góra. Fotografia z 2017,