1917 b (4) Kolekcja Kresy Kliknij w obraz

Fotografia z 2017, Bogdaniec, żarna rotacyjne wykonane ok. 1870 roku na Kozakach (Zazule-Kozaki) przez Mikołaja Wilka (dziś w Muzeum w Bogdańcu). Fot. Bogusław Mykietów, Zielona Góra.