Moczulanka, Zasłucze, województwo wołyńskie

Otrzymaliśmy, ciekawą mapę po zmarłej przed laty osobie pochodzącej z Wołynia, która po wojnie została przesiedlona na Dolny Śląsk do wsi Radziechów (powiat Złotoryja). Jest to kserokopia przedwojennej topograficznej mapy: Wołyń płn-wsch. Zasłucze. Może to kopia z lat 90. XX wieku, gdy zakłady ksero stały się powszechne?

Najciekawsze są kolorowe oznaczenia ? intuicyjnie można odgadnąć, że niebieskim kolorem zaznaczono wsie ukraińskie, czerwonym ? polskie. Niektóre czerwone są przekreślone ? zapewne wymordowano tam Polaków lub uciekli do innych wsi. Oznaczono czerwoną linią granice, prawdopodobnie słynnej polskiej Samoobrony rejonu Moczulanka ? Stara Huta. W 1943 roku rozegrała się tam zwycięska bitwa z UPA. Wiele wsi jest oznaczona literami U i N ? zapewne litery oznaczają Ukraińców i Niemców. Obok wsi Łęczyn i Woronówka zaznaczono lotniska, a przy tym ostatnim symbol spadochronu.

Niestety nie spiszemy już opowieści osoby, która sobie zadała tyle trudu aby mapę pokolorować i oznaczyć. Świadek wołyńskiej samoobrony odszedł do wieczności.

Moczulanka, Zasłucze, województwo wołyńskie