1929-11-01 (2) Kolekcja Michał Mykietów Kliknij w obraz

1929, 1 listopad, Zazule, Łuka, Książeczka płatnicza na specjalne opłaty drogowe, Anna Tkaczuk zamężna Mykietów, zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie