1936-11-19 d Kolekcja Michał Mykietów Kliknij w obraz

1936, 19 listopad, Trościaniec gmina Płuhów, Michał Mykietów, kwit opłaty drogowej. Zbiory: Bogusław Mykietów, Zielona Góra