1939-07-15 (2) Kolekcja Antoni Pająk Kliknij w obraz

1939, 15 lipiec, Jabłonków, karta pocztowa wysłana do Antoniego Pająka do Złoczowa. Foto Ludwik Bardon Trzyniec. Zbiory: Henryk Stojanowski Pyrzany