1853-06-24 (1) Kolekcja Karol Piasecki Kliknij w obraz

1853, 24 czerwiec, Lwów, Certyfikat szlachectwa, Alfred Mieczysław Manasterski, podpisy: Agenor Hrabia Gołuchowski, Jan Bojarski. Pierwsze dwie strony są notarialnym tłumaczeniem na język niemiecki: Złoczów 2.10.1899 notariusz Feliks Misky. Alfred Manasterski był teściem Karola Piaseckiego. Zbiory: Bogusław Mykietów.