Podkamień, powiat Brody, woj. tarnopolskie

Podkamień. Zbiory Jerzego Dubiela z Gorzowa Wlkp.

Więcej informacji o Podkamieniu na stronie autora kolekcji:

Zobacz też podróż urodzonego w 1931 roku w Podkamieniu Jana Wilka:

Śladami przodków. 7 dni na Podolu w roku pandemii (20-26.08.2020). Hodów, Kozaki, Łuka, Monastyrek, Nowosiełyszcze, Obertasów, Palikrowy, Płuhów, Podhorce, Podkamień, Podlipce, Pomorzany, Ryków, Stary Zbaraż, Stryjówka, Tarnopol, Trościaniec Mały, Załoźce, Załuże, Zbaraż, Zborów, Złoczów.