1942-12-27 Kolekcja Podlipce Kliknij w obraz

1942, 27 grudzień. Fotografia z podpisem: Inż. Arch. Stefan de Lubomir Treter, ur. 15 III 1864 w Podlipcach. Pow. Złoczów. W majątku moich Rodziców obok Płuchowa. Zdjęcie z dnia 27 XII 1942 roku.