Przekaż eksponaty

Archiwum Kresowe prosi o przekazywanie eksponatów do zbiorów.

Zależy nam na dokumentach, fotografiach, pocztówkach, publikacjach związanych z Kresowianami na Ziemi Lubuskiej a także materiałach dotyczących zastanego (niemieckiego) dziedzictwa – by mieszkańcy mogli poznać także przeszłość swej miejscowości przed 1945 rokiem. Taka też będzie struktura cyfrowej kolekcji ? oparta na obecnym podziale administracyjnym na gminy i miejscowości do których od 1945 roku przybywali Kresowianie.

Eksponaty zeskanujemy i udostępnimy w naszej cyfrowej kolekcji, by wszyscy mogli z nich bezpłatnie korzystać.

Oryginały zostaną zwrócone właścicielom lub mogą też zostać przekazane w depozyt do Archiwum Diecezjalnego.

Eksponaty można przekazać na 2 sposoby:

1. Wysłać listem poleconym lub paczką (listem zwykłym proszę nie przesyłać, gdyż niestety przesyłka może zaginąć) na adres:

Archiwum Kresowe przy Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze
os. Kaszubskie 8, 65-548 Zielona Góra

Prosimy o dokładne opisanie przekazywanych dokumentów – tu znajdą Państwo informacje jak to zrobić.

2. Proszę skontaktować się z nami a ustalimy sposób bezpośredniego odbioru eksponatów (dane w zakładce Kontakt).

Twórcy i współpracownicy Archiwum Kresowego nie pobierają żadnych wynagrodzeń.

Złoczów 1893. Landwerzysta Josef Czarnecki urodzony w roku 1859 w Zazulach powiat Złoczów kraj Galicja, religii rzymsko Katolickiej, stanu wolnego, służył w wojsku przy 80 pułku piechoty przez III lata, w stopniu szeregowca a następnie przy 47 Batalionie obrony krajowej w stopniu Landwerzysta 2 lata wiernie i uczciwie. (…) L 77 Do spisu pospolitego ruszenia zapisałem. Zazule dnia 13 kwietnia 1894 (?); Meldował się Zazule dnia 9.11.1894.