1932-03-31 (1) Kliknij w obraz

1932, 31 marzec, Złoczów, Kontrakt kupna sprzedaży, Hryńko Sawras syn Jana (Grzegorz = Hryńko) Zazule, Antoni Sawras Zazule, Kozakowa Góra, Sąd Grodzki, kwota w dolarach, zbiory: Bogusław Mykietów Zielona Góra.