Seifert Teofil, Kraków Lwów

Prof. dr Teofil Seifert ? profesor Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego we Lwowie (później Akademia Handlu Zagranicznego), autor wielu publikacji prawnych i ekonomicznych, w 1936 roku piastował funkcję prezesa Związku Sybiraków we Lwowie.

Zobacz też wpis: Dyplom doktorski Teofila Seiferta ze zbiorów Archiwum Kresowego w publikacji ?Polskie bilansoznawstwo? wydanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Dyplom doktorski Teofila Seiferta nadany przez Uniwersytet Jagielloński w 1924 roku. Duży ? 40 x 51 cm ? dokument na grubym pergaminie ? Q. F. F. F. Q. S. SUMMIS AUSPICIIS SERENISSIMAE REIPUBLICAE POLONORUM… Wymieniono na dokumencie 3 wielkiej sławy naukowców uniwersytetu ? podając ich ówczesne stanowiska:

Jan Łoś ? doktor filozofii, profesor języka polskiego, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stanisław Gołąb ? doktor prawa, profesor prawa cywilnego, dziekan Wydziału Prawa UJ.

Kazimierz Władysław Kumaniecki ? absolwent C. K. Gimnazjum w Złoczowie (1898), doktor prawa, profesor prawa administracyjnego.

Wymienieni naukowcy w imieniu UJ nadają tytuł doktora prawa Teofilowi Seifertowi. Na dole dokumentu odręczne podpisy trzech wymienionych profesorów.

Przywieszona na sznurze puszka pieczętna ? średnica ok. 8 cm (niestety bez pieczęci wewnątrz).