Wyżnica, Bukowina

Wyżnica, Bukowina

Karta z zapisem metrykalnym dotyczącym Józefa/Jurija Fedkowicza i jego brata Pankracego. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze, Wyżnica, zespół 210, sygn. PWy-kat. 1