Bakowce, powiat Łuck, województwo wołyńskie

Bakowce, powiat Łuck, województwo wołyńskie

Więcej informacji o przeszłości Bakowiec na stronie właściciela kolekcji: http://zamkilubuskie.pl/bakowce/

Bakowce, pałac. Zbiory: Jerzy Dubiel, Gorzów Wlkp.

Bakowce, pałac. Zbiory: Jerzy Dubiel, Gorzów Wlkp.