Baworowscy ? kresowi ziemianie

Baworowscy ? kresowi ziemianie. Ilustracje pod tekstem.

Władysław Juliusz Józef Wacław Wiktor hrabia Baworowski herbu Prus II (Wilcze kosy) (1840-1917), syn Michała i Joanny z Korytowskich, ożeniony w 1866 roku z Marią z Korytowskich herbu Mora z Petlikowic (1846-1917), córką Erazma Korytowskiego i Malwiny Kazimiery hrabianki Starzeńskiej herbu Lis, właścicieli dóbr Ostrów w powiecie tarnopolskim. Miał z nią synów: Michała urodzonego w 1868 roku i Jerzego urodzonego 29 grudnia 1870 roku w Ostrowie koło Trembowli.

Tytuł hrabiowski austriacki Baworowscy otrzymali w 1792 roku. Właściciel dóbr Toporów, Bołożyn, Przewłóczna, Sokołówka, Stołpień, Trójca i Turza z Baczką w powiecie brodzkim, Germakówka z przyległościami w borszczowskim, Skomoruchy, Smolanka, Proszowa w tarnopolskim, Poznanka Gniła w skałackim, Suszno z Heinrichsdorfem, Tobalową i Zabawą w kamioneckim, Budzanów w trembowelskim, Jodłownik Górny, Strasserowszczyzna z przyległościami i Putilla z przyległościami na Bukowinie. Szambelan austriacki, oficer dragonów, kawaler honorowy maltański, prezes rady nadzorczej kolei lokalnych wschodnio-galicyjskich.

Kuzyn Władysława, Wiktor hrabia Baworowski (Kołtów 1826-1894), syn Józefa, bibliofil, mecenas sztuki, poeta i tłumacz był założycielem słynnej biblioteki Baworowskich mieszczącej się we Lwowie w pałacu Baworowskich przy ulicy Baworowskich 2, obecnie Bibliotecznej 2.

Michał Marian Władysław Erazm hrabia Baworowski (21.10.1868-12.04.1940), ożeniony z Elżbietą hrabianką Czosnowską, córką Adama herbu Kolumna, Roch II, Pierzchała. Miał z nią trzech synów: Władysława Marię Agenora (10.08.1910-01.06.1942 Auschwitz-Birkenau), Jerzego Adama Marię (9.07.1911-9.10.1973) oraz Michała (1.10.1916-?). Właściciel dóbr Germakówka, Nowosiółka, Niwra, Zalesie, Horoszowa, Iwanie Puste i Uście Biskupie w powiecie borszczowskim, od 1902 roku dr praw lwowskich, i c.k. szambelan austriacki, podporucznik w rezerwie 10 p. dragonów, były auskultant sądu wyższego, krajowy członek rady nadzorczej kolei lokalnych wschodnio-galicyjskich.

Jerzy Erazm Tomasz hrabia Baworowski (29.12.1870 Płotycz -06.09.1933 Lwów) szkołę średnią ukończył w Tarnopolu. Studia prawnicze we Lwowie. Zarządzał rodzinnymi majątkami na Kresach Wschodnich. Dosłużył się tytułu szambelana, honorowego kawalera maltańskiego, honorowego obywatela miast: Budzanowa i Trembowli. Ożeniony był z Katarzyną hrabianką Zamoyską herbu Jelita. Poseł z Ziemi Trembowelskiej w Sejmie galicyjskim od 1902 roku, prezes rady powiatowej trembowelskiej, prezes towarzystwa prawnej ochrony podatników we Lwowie, prezes trembowelskiej kasy oszczędności, członek rady powiatowej tarnopolskiej, współfundator kościoła w Skomoruchach, członek rady nadzorczej galicyjskiego banku hipotecznego, od 1911 roku członek wiedeńskiej Izby Panów. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości był posłem w Sejmie Ustawodawczym. Właściciel dóbr Budzanów w powiecie trembowelskim, Skomoruchy, Poznanka Gniła, Smolanka i Proszowa w powiecie tarnopolskim. Zmarł 06.09.1933 roku. Z Katarzyną miał troje dzieci: Marię Zofię (ur. 1913 Krzeszowice) zamężną za 1-o Ludwika Kalinowskiego herbu Kalinowa, 2-do Adama Marię Huberta hrabiego Bielskiego z Olbrachcic herbu Jelita, Stefana urodzonego w 1915 roku i Zofię Elżbietę urodzoną w 1920 roku w Kopenhadze.

Opracował Jerzy Dubiel.

Źródła:

Borkowski-Dunin Jerzy hrabia – Almanach błękitny. Genealogia żyjących rodów polskich, Lwów 1908

https://genealogia.okiem.pl/wlasciciele/index.php?inne_pole=Baworowski

https://www.geni.com/people/Micha%C5%82-hr-Baworowski-h-Prus-II/6000000054294391993

https://www.geni.com/people/Jerzy-Erazm-Tomasz-von-Baworow-Barowowsky/6000000058022717288

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Baworowskich

Ilustracje ? ze zbiorów Jerzego Dubiela z Gorzowa Wlkp.

Baworowska Maryja hrabina z domu Korytowska. Zbiory Jerzego Dubiela z Gorzowa Wlkp.

Baworowski Władysław hrabia ożeniony z Korytowską. Zbiory Jerzego Dubiela z Gorzowa Wlkp.

Baworowski Władysław. Zbiory Jerzego Dubiela z Gorzowa Wlkp.

Herb Baworowski von Baworów. Zbiory Jerzego Dubiela z Gorzowa Wlkp.

Herb Jelita. Zbiory Jerzego Dubiela z Gorzowa Wlkp.

Herb Lis. Zbiory Jerzego Dubiela z Gorzowa Wlkp.

Herb Mora. Zbiory Jerzego Dubiela z Gorzowa Wlkp.

Herb Roch II. Zbiory Jerzego Dubiela z Gorzowa Wlkp.

Herb Zamoyski-Zamość. Zbiory Jerzego Dubiela z Gorzowa Wlkp.