Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd IV

Rząd IV

 1. IV Syrotyńska Anna córka Andrzeja, z domu Baran (Сиротинська Ганна Андріївна) 11.05.1926-11.06.2002, (przesiedlona z Korytnik z Polski), nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 2. IV Syrotyński Iwan syn Fiodora (Сиротинський Іван Федорович) 19.08.1926-31.07.1985, (przesiedlony z Horyńca Zdrój z Polski), nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 3. IV Syrotyńska Ewa córka Fiodora (Сиротинська Єва Федорівна) 3.03.1901-8.03.2000, (przesiedlona z Polski), nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 4. IV Łemczuk Rozalia córka Stefana (Лемчук Рoзалія Степанівна) 1.01.1902-23.12.1986, (przesiedlona z Korytnik z Polski), pracowała w szkole na Kozakach. Przechowała przez kilkadziesiąt lat zniszczony obraz Matki Boskiej ze ściany kościoła na Kozakach (był nad grobem arcybiskupa K. Hryniewickiego) dzięki czemu przetrwał do dziś. Nagrobek z lastryka.

 5. IV Malinowska Aleksandra córka Wasyla i Rozalii (pochowanej obok), z domu Łemczuk (Малиновська Олександра Василівна) 30.03.1941-19.02.1992, (przesiedlona z Korytnik z Polski),

  Malinowski Eugeniusz syn Szymona (Маліновський Євген Семенович) 4.09.1936-13.05.2003, (z Kozaków).

  Nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 6. IV Sawras Michał syn Grzegorza (Саврас Михайло Григорович) 21.11.1929-4.12.2008, (z Kozaków), mogiła ziemna z drewnianym krzyżem

 7. IV Szmejuk Maria córka Wasyla i Rozalii, z domu Łemczuk (Шмеюк Марія Василівна) 20.05.1932-28.04.2011, (przesiedlona z Korytnik z Polski). Pokazała i przekazała ocalony przez jej mamę obraz ze ściany kościoła na Kozakach Polakom. Mogiła ziemna z drewnianym krzyżem

 8. IV Kozak Józef syn Prokopa (Козак Йосип) 6.09.1927-8.03.2003, (z Tarnopola), nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 9. IV Baran Anna córka Michała (Баран Ганна Михалівна) 1905-1981, (przesiedlona z Korytnik z Polski),

  Baran Eliasz syn Iwana (Баран Ілля Іванович) 1900-1990, (przesiedlony z Korytnik z Polski).

  Nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą oraz fotografiami zmarłych.

 10. IV Kozak Iwan syn Stefana (Козак Іван Степанович) 28.08.1928-12.09.1984, (z Amrozów), betonowe obramowanie z marmurową czarną tablicą.

 11. IV Derewiński Piotr, ur. w Płuhowie 26.04.1896, syn Jakuba Derewińskiego i Zofii Iwaszko, wdowiec po śp. Annie Olejnik, 12.02.1935 bierze ślub na Kozakach z Franciszką Tkaczuk (Tkaczyk), mieszkali na górze koło Sawrasów. Mieli dwóch synów: Józefa (ur. 1937) i Michała (ur. 1946). Z pierwszego małżeństwa Piotr miał syna Włodzimierza (ur. ok. 1927 r.), który był w UPA (lub SS?). Jednostka w której służył Włodzimierz podobno budziła grozę zarówno Rosjan jak i Niemców (może to sugerować służbę w SS). W 1944 roku przed wkroczeniem Armii Radzieckiej wycofał się ze swoją jednostką do Polski, a potem wyjechał do Włoch. Stamtąd podobno korespondował z Michałem- przyrodnim bratem. Piotr Derewiński mieszkał na Betlejemie, a gdy mu spalono dom, przeniósł się na górę (koło Sawrasów?).

  Mogiła ziemna z metalowym krzyżem bez tabliczki.

 12. IV Sawras Włodzimierz (Саврас Володимир) 1913-1981, (z Kozaków), według informacji mieszkańców Kozaków jest tu także pochowana:

  Sawras Maria (Саврас Марія), (z Kozaków).

  Nagrobek z lastryka.

 13. IV Sawras Józef (Саврас Йосип) 1932-1977, (z Kozaków),

  Banyk Antoni (Баник Антон), 1915-2000, (z Betlejemu – przysiółka Kozaków), urodzony na Kozakach 4.10.1915, syn Stefana Banyka i Tekli Jabłońskiej. Gdy 17.07.1937 brał ślub na Kozakach z Rozalią Sawras mieszkał pod nr 17.

  Banyk Rozalia z domu Sawras (Баник Розалія) 1906-1975, (z Betlejemu – przysiółka Kozaków). Urodzona na Kozakach 7.04.1906, córka Pawła Sawrasa i Franciszki Pańczyszyn (w dniu ślubu z Antonim Banykiem mieszkała na Kozakach pod nr 53).

  Sawras Paweł (Саврас Павло), (z Kozaków), mąż Franciszki, ojciec Rozalii pochowanych w tej samej kwaterze.

  Sawras Franciszka z domu Pańczyszyn (Саврас Франциска), (z Kozaków), żona Pawła, matka Rozalii pochowanych w tej samej kwaterze.

  Ogrodzona metalowym płotkiem rodzinna kwatera- 2 nagrobki kamienne pomalowane na biało i jeden krzyż metalowy między nimi. Bez napisów. Informacje o pochowanych uzyskane od mieszkańców Kozaków.

 14. IV Kowalski Piotr (Ковальський Петро Степанович) 1902-1976, (przesiedlony z Polski),

  Kowalska Pelagia (Ковальська Пелагія Тимківна) 1905-1975, (przesiedlona z Polski).

  Nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 15. IV NN, dziecięca mogiła ziemna z drewnianym krzyżem.

 16. IV Dub Olga córka Jakuba (Дуб Ольга Яківна) 14.10.1923-20.04.1971, pochodziła ze wschodu Ukrainy, za ZSRR sprzedawała w sklepie na Kozakach. Mogiła obramowana betonem z metalowym krzyżem i ciekawą owalną tabliczką oraz fotografią zmarłej.

 17. IV Baran Bogdan (Баран Богдан) 1931-1972, (przesiedlony z Korytnik z Polski), nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą.

 18. IV NN, nagrobek z piaskowca- św. Józef trzymający lilię oraz małego Jezusa na ręku.

 19. IV Drzała (Dżała) Iwan (Джала Іван), 1899-1949, (z Betlejemu – „dzielnicy” Kozaków), urodzony na Kozakach 28.11.1899 roku, syn Jaka Dżały i Marii Malinowskiej. 13.06.1921 roku na Zazulach poślubił Franciszkę Wilk (która jest pochowana w tej samej kwaterze).

  Drzała (Dżała) Franciszka z domu Wilk (Джала Франка) 1896-1974, (z Betlejemu – „dzielnicy” Kozaków). Urodzona na Kozakach 24.09.1896 roku, córka Jana i Anny Banek (Banyk), żona Iwana (Jana).

  Wysoki nagrobek z piaskowca otoczony metalowym płotkiem.

 20. IV Wilk Rozalia, zm. 1920, nagrobek z piaskowca z modlącą się Matką Boską na szczycie.

 21. IV Stojanowski Jan , nagrobek z piaskowca ze słabo widocznym tekstem: Tu spoczywa ś.p. Jan Stojanowski ur (?) 1906 został zamordowany 28 czerwca… Wiele wskazuje, że chodzi o Jana Stojanowskiego pochowanego na Kozakach 5.07.1941, męża Stefanii Wilk, zamordowanego przez banderowców. Urodził się on 4.03.1906 na Kozakach (nr 43), był synem Antoniego Stojanowskiego i Franciszki Wilk. 6.07.1935 roku poślubił Stefanię Wilk, córkę Franciszka Wilka i Magdaleny Wilk (według innych informacji Stefania nosiła nazwisko Buryk).

 22. IV Stojanowski Stanisław (Стояновський Стах Bickoвич) 1889-1975, syn Wincentego Stojanowskiego i Jadwigi Andrzejko, (z Amrozów nr 17), 27.01.1919 roku poślubił Zofię Czujkę, która jest pochowana w tej samej kwaterze.

  Stojanowska Zofia z domu Czujka, córka Wasyla i Paraszki Pełech (Стояновська Софія Ваcулівна) 1899-1982, (z Amrozów), urodziła się na Kozakach 6.03.1899 roku, żona Stanisława pochowanego w tej samej kwaterze.

  Stojanowska Maria Emilia córka Stanisława i Zofii (Стояновська Марія Станіславівна) 1932-1987, ur. 14.11.1932 roku Amrozy 17.

  Cztery nagrobki otoczone metalowym płotkiem, na pierwszym (pomalowany na błękitny kolor) brak tablicy, pozostałe trzy- z lastryka.

 23. IV Stojanowski Mikołaj (Стояновський Микола) 1954-2001, (z Amrozów), nagrobek z lastryka z marmurową czarną tablicą oraz fotografią zmarłego.

  Kolejne groby położone są obok linii rzędu.

 24. IV Belecka Anastazja (Белецка), żyła 28 lat, zm. 1919, niski nagrobek z piaskowca, napisy cyrylicą.

 25. IV NN, postument z piaskowca.

 26. IV Wilk Stanisław żył 41 lat, zm. 1920, pomnik z piaskowca z utraconym krzyżem i z płaskorzeźbą św. Mikołaja.

 27. IV Kotarba Katarzyna, z domu Bauchan, zmarła 25.09.1929 roku, w wieku 33 lat na krwotok. Pochodziła z Trościańca Małego, żona Wojciecha (który dwa miesiące po pogrzebie Katarzyny poślubił Stefanię Zabrocką), napis na nagrobku zachowany fragmentarycznie: Kotarl…Katarzyna, pomnik z piaskowca.

 28. IV Rudyński Paweł syn Ostapa (Рудинский Павло Остапович) 1887-1954, (z Zarzecza – przedmieścia Złoczowa). Ukrainiec. W czasie niemieckiej okupacji 1941-1944 był sołtysem wsi Kozaki. Bardzo niejednoznacznie oceniany: oskarżany o zamordowanie Żydów, których przechowywał tak długo jak mieli okup; terroryzował Polaków; jako sołtys wybierał ludzi do wywózki na roboty do Niemiec; z drugiej strony podobno miał uprzedzać ludzi o mających nastąpić łapankach na roboty do Niemiec.

  Rudyńska Katarzyna córka Mikity (Рудинcка Катерина Микитівна) 1906-1985, żona Pawła, urodziła 18 dzieci, z których 13 przeżyło okres niemowlęcy. Jeden z synów otrzymał imię Adolf- na cześć Adolfa Hitlera.

  Dwa nagrobki połączone, z lastryka. Tabliczki metalowe, fotografie zmarłych.

 29. IV NN, dwie mogiły ziemne z postawionym pośrodku metalowym krzyżem