Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd V

Rząd V

 1. V Banyk (??? ???????? ?????), (z Kozaków), metalowy krzyż

 2. V Rudzik Feliks Perpelnik żył 67 lat, um. 1917, niski nagrobek z piaskowca.

 3. V NN, mogiła ziemna bez krzyża.

 4. V Szewczuk (Szewczyk) Jan żył 48 lat, um. 1919, mąż Heleny Bałackiej (?), nagrobek z piaskowca z utrąconym krzyżem, który stoi oparty o podstawę postumentu.

 5. V NN, fragmenty pomnika z piaskowca.

 6. V NN, mogiła ziemna bez krzyża.

 7. V NN, nagrobek z piaskowca z polskimi napisami: Antonia (?)…

 8. V NN, nagrobek z piaskowca z utrąconym krzyżem z fragmentami polskich napisów: żył 56 lat, um. 1919 (?)

 9. V NN, fragmenty nagrobka z piaskowca z modlącym się Jezusem. Polskie napisy: Manna (?)

 10. V NN, mogiła ziemna bez krzyża.

 11. V NN, mogiła ziemna bez krzyża.

 12. V NN, mogiła ziemna bez krzyża.

 13. V NN, pomnik z piaskowca z modlącą się Matką Boską na szczycie, z zatartymi napisami cyrylicą

 14. V NN, mogiła ziemna bez krzyża.

 15. V NN, metalowy krzyż

 16. V Kłak Zofia,

  Kłak Józefa,

  Nagrobek w formie otwartej księgi z aniołem trzymającym wieniec na szczycie. Polskie napisy: Tu spoczywają dzieci Michała Kłaka? Zofia, Józia? Bracia?

 17. V NN, ziemna mogiła z żelaznym krzyżem

 18. V Pańczyszyn Grzegorz, mąż pochowanej w tej samej kwaterze Anny.

  Pańczyszyn Anna, z domu Ferensowicz, urodzona na Kozakach 3.06.1875 roku, zmarła na paraliż 19.07.1938 roku.

  Owocem ich małżeństwa była urodzona w 1901 (lub 1910) roku Józefa, która w 1929 roku poślubiła Ignacego Stojanowskiego (syna Antoniego Stojanowskiego i Marii Wilk). Drugim dzieckiem był Stefan Pańczyszyn, który z Marią Stojanowską miał 2 dzieci: Emilię i Józefa. Potomkowie Józefa Pańczyszyna żyją dziś w okolicach Jeleniej Góry.

  Ziemna mogiła z żelaznym krzyżem z tabliczką i napisem: Tu spoczywa Gżegoż i Anna Panczyszyn.

 19. V Wilk Zofia (???? ?????), z domu Kostyk, żona pochowanego w tej samej kwaterze Józefa,

  Wilk Józef (????? ?????), mąż Zofii pochowanej w tej samej kwaterze,

  Sawczuk (Sawczyk) Rozalia córka Józefa i Zofii, z domu Wilk (?????? ???????) 1909-2000. Urodziła się 18.11.1909 roku na Kozakach. 25.11.1939 roku poślubiła Dymitra Sawczuka z Trościańca Małego.

  Pomnik z lastryka.

 20. V Ferensowicz Zofia z domu Sułtowska (?????????? ????? ? ???? ??????????) 1897-9.11.1936, zmarła w wieku 39 lat na raka. Trzecia (z czterech) żon Stanisława Ferensowicza, który jest pochowany w tej samej kwaterze.

  Ferensowicz Stanisław (?????????? ?????????) 3.05.1887-17.10.1938. Gospodarz z Bieniowa ur. 2.04.1887 roku, syn Michała Ferensowicza i Marii Gniewiek. Miał cztery żony: Annę Stojanowską (ur. w 1890 roku) poślubił w 1911 roku, Marię Stojanowską (ur. w 1901 roku) wziął za żonę w 1920 roku, trzecią żoną była pochowana obok Zofia Sułtowska, zaś czwarta: Tekla Martyniuk (ur. 1897) przeżyła męża ? pobrali się 24.02.1938 roku w cerkwi, a Stanisław zmarł na astmę 17.10.1938 roku. Tekla zmarła dopiero w 1982 roku (zob. rząd VI, grób 12.)

  Pomnik z lastryka z czarną marmurową tablicą.

 21. V NN, obramowanie betonowe bez krzyża.