Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd VIII

Rząd VIII

 1. VIII Łotocki Iwan syn Piotra (????????? ???? ????????) (4.05.1898-6.02.1991), (z Płuhowa), mogiła ziemna z metalowym krzyżem.

 2. VIII Łotocka Zofia córka Mikity, z domu Kozak (???????? ????? ?????????) (10.06.1897-2.02.1987), (z Kozaków), mogiła ziemna z metalowym krzyżem.

 3. VIII Kozak Tekla córka Mikity, siostra pochowanej obok Zofii (????? ????? ?????????) (6.04.1912-6.08.1987), (z Kozaków), mogiła ziemna z metalowym krzyżem.

 4. VIII NN, podwójny grób z obramowaniem betonowym.

 5. VIII NN, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem pomalowanym błękitną farbą.

 6. VIII Hamarnyk (Gamarnyk) Józef (??c?? ?????????) (1907-1971?), (przesiedlony z Lubaczowa z Polski), pomnik z piaskowca? pomalowany na biało.

 7. VIII Hawryłyszyn (Gawryłyszyn) K.W. (?????????? ?.?. (1897-1977) (przesiedlony z Wólki Horynieckiej z Polski),

  Hawryłyszyn (Gawryłyszyn) Michał (?????????? ??????) (1920-1957), (przesiedlony z Wólki Horynieckiej z Polski), syn pochowanego obok K.W.

  Postument z lastryko z tablicą marmurową, która odpadła i leży oparta o pomnik. Grób otoczony metalowym płotkiem pomalowanym na zielono.

 8. VIII Pająk Franciszek zm. 1911. Mąż Agnieszki Krutnik (zob. rząd IX grób 13). Nagrobek z piaskowca przechylony w lewo z zatartym napisem: Tu spoczywa Franciszek... Z fotografii sprzed 1945 roku na której jest Antoni Pająk na tle tego właśnie nagrobka można odczytać prawie całą treść inskrypcji: Tu spoczywa Franciszek Pająk Ż (żył) 98? l. UP (umarł w Panu) 10.10.1911. Jest to grób ojca Antoniego Pająka.

 9. VIII NN, mogiła ziemna z drewnianym krzyżem połączona z następnym grobem.

 10. VIII NN, mogiła ziemna z metalowym krzyżem połączona z poprzednim grobem.

 11. VIII Stojanowska Antonina ż (żyła) l. 1(?)8 u. (umarła) 1918, pomnik z piaskowca z figurą modlącej się Matki Boskiej na szczycie. Nad inskrypcją miejsce na fotografię zmarłej z resztkami drewnianej ramki.

 12. VIII NN, pomnik z piaskowca w trzech częściach ułożony na ziemi.

 13. VIII Stojanowski Jan , być może mąż pochowanej obok Tekli Stojanowskiej? Pomnik z piaskowca z płaskorzeźbą świętego trzymającego krzyż (św. Jan Nepomucen?). Płaskorzeźba pomalowana błękitną farbą.

 14. VIII Stojanowska Tekla 1933 (data śmierci), ur. 12.03.1869 roku, córka Franciszka Krutnika i Antoniny Stojanowskiej, zm. 14.02.1933 roku (została zabita), od 1929 roku żona Kazimierza Stojanowskiego. Pierwszy mąż: Jan Stojanowski (być może pochowany w grobie poprzednim?). Pomnik z piaskowca z płaskorzeźbą Jezusa (?) trzymającego palmę, na szczycie figura modlącej się Matki Boskiej. Płaskorzeźba pomalowana błękitną farbą.

 15. VIII Kozak Stefan (????? ??????), (1901-1971), (z Amrozów),

  Kozak Aniela z domu Pełech (????? ?????) (1910-1945), nagrobek z lastryko, tablica z czarnego marmuru.

 16. VIII Tkaczuk (Tkaczyk) Wasyl (?????? ??????), syn Jana Tkaczyka i Anastazji Pańczyszyn. Jego imię ???????? jest przykładem jak pisownia ukraińska bywa różnie tłumaczona (co prowadzi często do błędów w badaniach genealogicznych). Mieszkająca w Polsce rodzina mówiła na niego Bazyl- ukraińską literę B ? oznaczającą W, Polacy czytali jako B. Podobnie jest z jego nazwiskiem: ???????? w Polsce wymawiane Tkaczyk, na Ukrainie brzmi Tkaczuk.

  Wasyl poślubił Annę Malinowską. Mieszkali w przysiółku Betlejem za cmentarzem na Kozakach. Nie mieli dzieci. Wasyl zmarł w 1956 roku, Anna w 1983 roku (jest pochowana w tej samej kwaterze).

  Losy Wasyla są przykładem jak wojna wpłynęła na destrukcję jego rodziny. W 1945 roku jedynie brat Michał wyjechał do Polski. Pozostali na Kozakach dwaj bracia Wasyla: Grzegorz i Dymitr oraz siostra Franciszka. Gdy Dymitra z żoną, mimo, że byli Ukraińcami, zamordowali banderowcy, wtedy Grzegorz z rodziną zdecydował się na wyjazd do Polski. Wasyl od tamtej pory do końca życia nie widział się z braćmi.

  Stefan Kozak tak wspomina Wasyla: nazywano go Dudzio. Zawsze z parasolem chodził. Jak był już stary używał go jak laski (pałki). Czy deszcz, czy słońce- zawsze nosił parasol. A jaki to filozof był?! Z Dudzia. Jakie bajki opowiadał kobietom…

  Tkaczuk (Tkaczyk) Anna z domu Malinowska, córka Szymona, żona Wasyla (?????? ????).

  Tkaczukowie nie mieli dzieci. Jako anegdotę opowiadana jest historia o Zosi z Nuszcza, sierocie, która przyszła do nich na służbę. Pasła im krowy i rozpowiadała po wsi, że Tkaczuczka namazywała się sadzą z pieca, brała miotłę i leciała na niej na targ do Złoczowa…

  Nagrobek z lastryko z czarną marmurową tablicą.

 17. VIII NN, przewrócony nagrobek z różowego lastryko.

 18. VIII Stojanowski Wojciech żył 19 l zm. 1920 (?), wysoki nagrobek z piaskowca przechylony znacznie w lewą stronę.

 19. VIII NN, wysoki pomnik z piaskowca z figurą modlącej się Matki Boskiej w koronie.                 KAPLICA

 20. VIII NN, mogiła ziemna z białym krzyżem.

 21. VIII Wilk Paraskewia (????? ??????????) (1900-1963), przewrócony na prawy bok pomnik z piaskowca z płaskorzeźbą.

 22. VIII NN, spruchniały rozpadający się drewniany krzyż.

 23. VIII NN, nagrobek z lastryka.

 24. VIII NN, nagrobek z lastryka z fotografią zmarłego.

 25. VIII Stojanowski Michał (???????????? ??????), metalowy krzyż z żeliwną owalną tabliczką.

 26. VIII Markiewicz Bronisław (?), fragmenty napisu: Bronisław M?wicz 193..-1941(?) wskazują, że może to być grób Bronisława Markiewicza ur. 7.02.1937 roku, syna Michała Markiewicza i Józefy Badyn, który mieszkał na Amrozach (nr 19) i zmarł na anginę 2.05.1941 roku. Kamienny nagrobek z utrąconym krzyżem

 27. VIII NN, metalowy krzyż, (nagrobek w stosunku do rzędu cofnięty).

 28. VIII Stojanowski? Zm? 14.07.1941, 15.07.1941 roku banderowcy zamordowali 26-letniego Władysława Stojanowskiego, syna Pawła. Może to być jego nagrobek. Nagrobek z piaskowca, mocno zwietrzały z owalem na fotografię zmarłego (nagrobek w stosunku do rzędu cofnięty).