Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd X

Rząd X

 1. X Sawras Grzegorz, (?????? ???????? i A???), (z Kozaków),

  Sawras Anna, (z Kozaków),

  Podwójna mogiła z jednym nagrobkiem z lastryka.

 2. X NN, mogiła ziemna bez krzyża

 3. X NN, postument z piaskowca w kawałkach.

 4. X NN, dziecięca mogiła z metalowym krzyżem

 5. X Ferensowicz Jan żył lat 77, zm. 1909, (urodzony w 1832 roku), pomnik z piaskowca ? najstarszy nagrobek z czytelnym napisem.

 6. X Ferensowicz Stanisław (?) Słabo widoczny napis brzmi: Stanisław ?.enso… (Ferensowicz?), jest też fragment daty: ..09 (1909?), pochylony w lewą stronę kompletny pomnik z piaskowca z płaskorzeźbą świętego z Biblią i pastorałem.

 7. X NN, pomnik z piaskowca ustawiony bokiem w stosunku do innych postumentów. Uszkodzony krzyż.

 8. X Zazula Maria: Marya Zazula córka Filipa 1806-1915 (lub 1896?-1915), (z Kozaków). Wysoki postument z piaskowca z utrąconym krzyżem, który stoi oparty o podstawę.

 9. X Szumińska Tekla córka Jakuba Kozaka i Marii Stojanowskiej (????????? ????? ??????) 1911-1987, ur. 22.04.1911, od 1935 roku żona Konstantego Szumińskiego.

  Szumiński Konstanty syn Eliasza i Anastazji Barabasz (?????????? ?????????? ????????) 1907-1972, ur. 25.07.1907 roku w Krasnosielcach (par. Ryków), mąż Tekli.

  Kozak Maria (????? ?????), z domu Stojanowska, matka pochowanej tu Tekli, żona Jakuba.

  Kozak Jakub (????? ????), mąż Marii Stojanowskiej, ojciec Tekli.

  Nagrobek z lastryka z tablicą zawierającą dane 4 osób. Wspólna mogiła 4 osób połączona betonowym obramowaniem z sąsiednimi kwaterami z metalowymi krzyżami.

 10. X Metalowy krzyż. Wspólna mogiła 4 osób połączona betonowym obramowaniem z poprzednim pomnikiem.

 11. X Metalowy krzyż. Wspólna mogiła 4 osób połączona betonowym obramowaniem z poprzednim krzyżem i pomnikiem z lastryka.

 12. X Stojanowska Aniela z domu Malinowska, córka Szymona, (??????????? ????? ?e???????) 12.09.1920-15.07.1984,

  Stojanowski Józef syn Piotra, mąż Tekli Tkaczuk (???????????? ????? ????????) 1880-1936. (zm. 3.05.1936 roku na zapalenie płuc).

  Pomnik z lastryka z fotografią Anieli. Aniela Stojanowska to mama Zbigniewa Stojanowskiego mieszkającego obecnie w Pigdorodnie koło Złoczowa.

 13. X Stojanowska Maria. Inskrypcja głosi: Marja Stojanowska ZASNĘŁA WILIJI MATKI BOSKI GROMNICZNY * 1951, gwiazdka sugeruje rok urodzenia, logika wskazuje na datę śmierci. Najpewniej jest to tablica poświęcona Marii Sakowskiej żony Wincentego Stojanowskiego, która zmarła w wieku 75 lat dnia 1.02.1931 roku na Kozakach.

  Stojanowski Wincenty 1844-1938, (miał w rzeczywistości na imię Hiacynthus ? Jacenty) urodzony 17.08.1845 roku, mąż Marii Sakowskiej, zmarł 4.04.1938 roku. Syn Wojciecha Stojanowskiego i Marianny Horszyńskiej.

  Wysoki (ok. 3 m.) postument z piaskowca zwieńczony figurą modlącej się Matki Boskiej. Inskrypcje z trzech stron pomnika- od wschodu (Maria), północy (Wincenty) i zachodu (Marya Stojanowska Prosi o Anioł Pański). Zagadką pozostaje czy są tu pochowane 2 Marie Stojanowskie (np. matka i córka), czy może jeden z napisów jest starszy i został później zdublowany na nowej stronie nagrobka (to jest bardziej prawdopodobne).

 14. X NN , żył lat 26, zm.1944, tablica bez krzyża leżąca w trawie.

 15. X Mikołaj… żył 90 lat, pomnik z piaskowca z płaskorzeźbą świętego z utrąconym krzyżem opartym o podstawę.

 16. X Czerniecki Józef żył 72 lata, zm. 1931, pomnik z piaskowca z płaskorzeźbami: na górze głowa Jezusa, niżej święty z palmą. Postument z utrąconym krzyżem.

  Józef Czerniecki urodził się 11.10.1859 na Zazulach jako syn Macieja i Maryanny Malinowskiej. Miał pięcioro rodzeństwa: Rozalię (wyszła za Piotra Zagórskiego ? ich potomkowie żyją rozsiani po całym świecie ? od Płuhowa na Ukrainie, przez Polskę (Koszalin, Gradówek), aż po Kanadę), Franciszka (poślubił Annę Malczyńską ? mieli 10 dzieci), Jadwigę (wyszła za Grzegorza Kostyka), Marię (wyszła za Kruszelnickiego) i Annę. Józef Czerniecki w 1887 roku ożenił się z Katarzyną (Jadwigą) Hasij. Ich dzieci dały początek wielu rodzinom, które obecnie mieszkają w Polsce: Zofia wyszła za Michała Mykietów, Anna za Antoniego Wilka, Franciszek poślubił Marię Wilk, Andrzej wziął za żonę Teklę Sołoninkę, Rozalia wyszła za Jana Kłaka. Dwoje dzieci Józefa i Katarzyny: Wojciech i Maria zmarło w dzieciństwie.

  Józef ? nestor rodu Czernieckich zmarł 8.02.1931 roku. Jego wnuczka Zofia (Zofia Pełech, ur. 1928, córka Franciszka Czernieckiego) zapamiętała tę chwilę: Józef Czerniecki mój dziadek- umarł w domu. W lutym 1931 roku. Kołysał małą Józefę i wtedy powiedział: Ja już długo nie będę cię kołysał. Przyjechał lekarz, zbadał i odjechał. Niedaleko odjechał, a wtedy dziadek zmarł. Lekarz wrócił i stwierdził zgon.

 17. X NN, podstawa z piaskowca.

 18. X NN, drewniany krzyż.

 19. X NN, NN, dwa metalowe krzyże otoczone metalowym płotkiem pomalowanym na błękitny kolor.

 20. X NN, drewniany krzyż

 21. X Szupiński Iwan (?????????? ????) 1874-1956, (przesiedlony z Korytnik z Polski),

  Szupińska Katarzyna (????????a ????????) 1876-1954, (przesiedlona z Korytnik z Polski),

  Hałuszka (Gałuszka) Maria z domu Szupińska, córka Katarzyny i Iwana pochowanych w tej samej kwaterze (??????? ?????) 1902-1982, (przesiedlona z Korytnik z Polski).

  Pomnik z lastryka otoczony metalowym płotkiem.

 22. X Symbaj (Sembaj, Cymbaj) Mikołaj (?????? ??????) 1893-1973, (z Kozaków),

  Symbaj (Sembaj, Cymbaj) Pelagia (?????? ???????) 1887-1981, (z Kozaków).

  Pomnik z lastryka.