Cmentarz Kozaki-Zazule, 2011 r. rząd XI

 

Rząd XI

 1. XI NN, metalowy krzyż.

 2. XI NN, metalowy krzyż.

 3. XI NN, metalowy krzyż.

 4. XI NN, metalowy krzyż.

 5. XI Hładasz (Gładasz) Wasyl syn Iwana (?????? ?????? ????????) 22.03.1905-12.03.1959, (przesiedlony z Korytnik z Polski), metalowy krzyż ogrodzony metalowym płotkiem.

 6. XI NN 1874 ? 1960, napis nieczytelny, pomnik z piaskowca? pomalowany błękitną farbą.

 7. XI Tabaka Oleksa (?????? ??????) 1893-1963, (przesiedlona z Horyńca Zdrój z Polski),

  Tabaka Maria (?????? ?????) 1895-1976, (przesiedlona z Horyńca Zdrój z Polski).

  Pomnik z piaskowca? pomalowany błękitną farbą.

 8. XI NN, mały kamienny krzyż

 9. XI NN, pomnik z piaskowca z utrąconym krzyżem, który leży u podnóża.

 10. XI NN, cokół z lastryka z białym aniołem na szczycie, mogiła dziecięca, połączona z następną.

 11. XI NN, cokół z lastryka z białym aniołem na szczycie, mogiła dziecięca, połączona z poprzednią.

 12. XI Dudar Eliasz syn Dymitra (????? ????? ?????????) 1900-1973, (z Amrozów), nagrobek betonowy połączony z następnym.

 13. XI Dudar Anna córka Jakuba, 1904-1993 (????? ???? ??????), (z Amrozów), nagrobek z lastryka połączony z poprzednim.

 14. XI NN, metalowy krzyż, mogiła połączona z następną.

 15. XI NN, metalowy krzyż, mogiła połączona z poprzednią.