Gródek Jagielloński

Liber memorabilium parochialis eccl. Grodecensis – pochodzi z zasobu Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze (Akta parafii katolickiej Gródek Jagielloński, zespół 111, sygnatura PGJ-kat 1). Format A4, oprawa płócienna twarda. Kronika liczy 99 stron. Pierwsza strona – tytułowa, od strony 2 do 24 – tekst po łacinie – opisano historię parafii od roku 1389 do 1861. Od połowy strony 24 do 97 wpisy w języku polskim – obejmują lata 1894-1940. Na luźnej kartce (s. 98-99) opisano wydarzenia z okresu 13.09.1941-8.08.1943 r.

Prawa autorskie: wykorzystanie skanów do celów niekomercyjnych i badań naukowych jest bezpłatne. Wymagamy jedynie podania linku do: www.archiwumkresowe.pl oraz przypisu: Zbiory Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. Akta parafii katolickiej Gródek Jagielloński, zespół 111, sygnatura PGJ-kat 1. Wykorzystanie do celów komercyjnych jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze.