Kolekcja Czerniecki Franciszek. Lata 1830-1900.

W łatwy sposób znajdą Państwo szukaną fotografię za pomocą jednoczesnego wciśnięcia klawiszy Ctrl i F. Wtedy na górze strony otworzy się okno wyszukiwarki, gdzie należy wpisać szukane słowo, nazwę lub nazwisko (najlepiej fragment nazwiska np. Stojanowsk Złocz ? bez końcówki) ? wtedy po kolei znajdą Państwo wszystkie szukane słowa ? w opisach fotografii.

Kolekcja Czerniecki Franciszek syn Józefa. Lata 1830-1900

1830. Czerniowce (Bukowina). Dokument zwolnienia ze służby wojskowej z 1830 roku. Blasko (Błażej) Czernetzky służył w wojsku osiem lat, jedenaście miesięcy (eilf), dziewiętnaście dni jako Gemeine (Gemeine – Gewölbwächter ? pseudo-oddziały policji, które były odpowiedzialne za utrzymanie porządku na ulicy lub mogło to oznaczać szeregowca- żołnierza najemnika). Datowany Czerniowce (Bukowina) 1830 rok. Mało czytelne daty służby ? początek 1821 rok, zaś zmiana? jednostki 1823 rok. Na odwrocie dokumentu dane identyfikacyjne: Blasko był postawnej budowy ciała, brunet, niebieskie oczy. Na odwrocie także dwie adnotacje odręczne z 1830 roku (Złoczów) ? prawdopodobnie informacje o zameldowaniu się w Złoczowie do służby rezerwowej. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1830. Czerniowce (Bukowina). Dokument zwolnienia ze służby wojskowej z 1830 roku. Tył dokumentu
1855, 10 wrzesień, Tarnopol. Dokument zwolnienia ze służby wojskowej wydany w Tarnopolu 10 września 1855 roku dla Marzina (Marcina) Czernickiego (Czernieckiego) lat 33, urodzonego: Zazula, powiat Złoczów. Stopień: Gemeine – Gewölbwächter ? pseudo-oddziały policji, które były odpowiedzialne za utrzymanie porządku na ulicy; lub mogło to oznaczać szeregowca- żołnierza najemnika. Marzin Czernicki został zwolniony po służbie w 15. Linien-Infanterie-Regiment (15 Pułk Piechoty Herzoga zu Nassau), która trwała 11(eilf) lat, pięć miesięcy, czternaście dni. Stopień: Gemeine. Zwolniony na mocy rozporządzenia Najwyższej Komendantury Armii, Wiedeń 18 czerwiec 1855, III rozdział, II artykuł, nr 3158. Czy dokument dotyczy Marcina czy może Macieja? Datowanie może wskazywać na Macieja. Jeśli Austriacy zapisywali imię fonetycznie- może chodzić o Macieja a nie Marcina. W Bawarii (a więc być może też w Austrii) Martin = Maciej. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1855, 10 wrzesień, Tarnopol. Dokument zwolnienia ze służby wojskowej .
1889, 29 październik, Zazule. 1889-1905 Książeczka opłat podatkowych. Bez okładki. Wpłaty za lata 1889-1905. Druk: Złoczów Zukerkandel i Syn, Wilhelm Zukerkandel. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1889, 29 październik, Zazule. 1889-1905 Książeczka opłat podatkowych.
1889, 29 październik, Zazule. 1889-1905 Książeczka opłat podatkowych.
1889, 29 październik, Zazule. 1889-1905 Książeczka opłat podatkowych.
1889, 29 październik, Zazule. 1889-1905 Książeczka opłat podatkowych.
1889, 29 październik, Zazule. 1889-1905 Książeczka opłat podatkowych.
1889, 29 październik, Zazule. 1889-1905 Książeczka opłat podatkowych.
1893, 31 grudzień, Złoczów. Józef Czerniecki. Landwehr Abschied. Poświadczenie zwolnienia ze służby wojskowej. ?Landwerzysta Josef Czerniecki urodzony w roku 1859 w Zazulach powiat Złoczów kraj Galicja, religii rzymsko Katolickiej, stanu wolnego, służył w wojsku przy 80 pułku piechoty przez III lata, w stopniu szeregowca a następnie przy 47 Batalionie obrony krajowej w stopniu Landwerzysta 2 lata wiernie i uczciwie. Ponieważ tenże uczynił zadość ustawowej powinności służbowej, przeto na zasadzie par. 52 ustawy o służbie wojskowej oddala się go z dniem 31 grudnia 1893 ze związku obrony krajowej i wydaje się niniejszy dokument. Tenże należy do pospolitego ruszenia a mianowicie do końca roku 1896 do I-go a do końca 1901 do II-go wypełnienia. Złoczów dnia 31 grudnia 1893.? Tekst w języku niemieckim i polskim. Na odwrocie Objaśnienie: W razie powołania pospolitego ruszenia posiadacz tego abszytu wstąpić ma w latach 1894 i 1895 u komendy okręgu dopełniającego (albo batalionu obrony krajowej) w latach zaś 1896 do 1901 u komendy okręgowej pospolitego ruszenia, w której okręgu przebywa, jeżeliby w obwieszczeniu tyczące się powołania pospolitego ruszenia, nie były podane inne postanowienia. Dopiski odręczne: L 77 Do spisu pospolitego ruszenia zapisałem. Zazule dnia 13 kwietnia 1894 (?); Meldował się Zazule dnia 9.11.1894. Pieczęć o przyznaniu medalu jubileuszowego: Die Jubilaums-Errinerungs-Medaille zuerkannt und erfolg. Złoczów am 2 Dezember 1898. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1893, 31 grudzień, Złoczów. Józef Czerniecki. Landwehr Abschied. Poświadczenie zwolnienia ze służby wojskowej. ?Landwerzysta Josef Czerniecki urodzony w roku 1859 w Zazulach powiat Złoczów kraj Galicja, religii rzymsko Katolickiej, stanu wolnego, służył w wojsku przy 80 pułku piechoty przez III lata, w stopniu szeregowca a następnie przy 47 Batalionie obrony krajowej w stopniu Landwerzysta 2 lata wiernie i uczciwie. Ponieważ tenże uczynił zadość ustawowej powinności służbowej, przeto na zasadzie par. 52 ustawy o służbie wojskowej oddala się go z dniem 31 grudnia 1893 ze związku obrony krajowej i wydaje się niniejszy dokument. Tenże należy do pospolitego ruszenia a mianowicie do końca roku 1896 do I-go a do końca 1901 do II-go wypełnienia. Złoczów dnia 31 grudnia 1893.? Tekst w języku niemieckim i polskim. Na odwrocie Objaśnienie: W razie powołania pospolitego ruszenia posiadacz tego abszytu wstąpić ma w latach 1894 i 1895 u komendy okręgu dopełniającego (albo batalionu obrony krajowej) w latach zaś 1896 do 1901 u komendy okręgowej pospolitego ruszenia, w której okręgu przebywa, jeżeliby w obwieszczeniu tyczące się powołania pospolitego ruszenia, nie były podane inne postanowienia. Dopiski odręczne: L 77 Do spisu pospolitego ruszenia zapisałem. Zazule dnia 13 kwietnia 1894 (?); Meldował się Zazule dnia 9.11.1894. Pieczęć o przyznaniu medalu jubileuszowego: Die Jubilaums-Errinerungs-Medaille zuerkannt und erfolg. Złoczów am 2 Dezember 1898. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1894, 17 sierpień, Złoczów. Tekla z Szafrańskich Hasij Zazule. Kontrakt kupna między Teklą a Katarzyną Hasij zam. Czerniecka (kupująca). Kupiony grunt ?Pod górą?. 4 strony. Julian Karabiński zastępca notariusza Feliksa Misk?ego. Urząd Hipoteczny Złoczów 19.10.1894. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1894, 17 sierpień, Złoczów. Tekla z Szafrańskich Hasij Zazule. Kontrakt kupna
1894, 17 sierpień, Złoczów. Tekla z Szafrańskich Hasij Zazule. Kontrakt kupna
1894, 31 sierpień, Złoczów, Katarzyna z Hasijów Czerniecka Wezwanie płatnicze ? podatek od nabycia gruntu od Tekli Hasij. C. K. Główny urząd podatkowy. Jaroszewski, Keller. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1894, 31 sierpień, Złoczów, Katarzyna z Hasijów Czerniecka Wezwanie płatnicze ? podatek od nabycia gruntu od Tekli Hasij. C. K. Główny urząd podatkowy. Jaroszewski, Keller. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1894, 26 listopad, Złoczów. Maciej Czerniecki Kontrakt darowizny z 17.11.1894. Maciej Czerniecki i jego żona Maryanna z Malinowskich Czerniecka darowują ziemię na Kozakowej Górze dzieciom: Jaga z Czernieckich Kostyk, Józef Czerniecki, Anna Czerniecka, Franciszek Czerniecki, Rozalia z Czernieckich Zagórska, Marya Czerniecka rolnicy w Zazulach. Tu informacja, że Maciej z żoną mają zapewnione ?dożywocie? w odstąpionej Józefowi chacie ? strona 3. Na str. 4- pieczęć lakowa notariusza. Dalej informacje o wydzieleniu działek ? Urząd Hipoteczny Złoczów 27 lipca 1895. W sumie 8 stron. Mapka ? plan sytuacyjny podziału ? sporządził Lipski geometra ewidencyjny. Tu – zaznaczono w 2 miejscach budynki. Jedna działka dla Józefa Czernieckiego, druga z budynkami- Jadze Kostyk. Notariusz Feliks Misky. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1894, 26 listopad, Złoczów. Maciej Czerniecki Kontrakt darowizny z 17.11.1894. Maciej Czerniecki i jego żona Maryanna z Malinowskich Czerniecka darowują ziemię na Kozakowej Górze dzieciom…
1894, 26 listopad, Złoczów. Maciej Czerniecki Kontrakt darowizny z 17.11.1894. Maciej Czerniecki i jego żona Maryanna z Malinowskich Czerniecka darowują ziemię na Kozakowej Górze dzieciom…
1894, 26 listopad, Złoczów. Maciej Czerniecki Kontrakt darowizny z 17.11.1894. Maciej Czerniecki i jego żona Maryanna z Malinowskich Czerniecka darowują ziemię na Kozakowej Górze dzieciom…
1894, 26 listopad, Złoczów. Maciej Czerniecki Kontrakt darowizny z 17.11.1894. Maciej Czerniecki i jego żona Maryanna z Malinowskich Czerniecka darowują ziemię na Kozakowej Górze dzieciom…
1894, 26 listopad, Złoczów. Maciej Czerniecki Kontrakt darowizny z 17.11.1894. Maciej Czerniecki i jego żona Maryanna z Malinowskich Czerniecka darowują ziemię na Kozakowej Górze dzieciom…
1894, 26 listopad, Złoczów. Maciej Czerniecki Kontrakt darowizny z 17.11.1894. Maciej Czerniecki i jego żona Maryanna z Malinowskich Czerniecka darowują ziemię na Kozakowej Górze dzieciom: Jaga z Czernieckich Kostyk, Józef Czerniecki, Anna Czerniecka, Franciszek Czerniecki, Rozalia z Czernieckich Zagórska, Marya Czerniecka rolnicy w Zazulach. Tu informacja, że Maciej z żoną mają zapewnione ?dożywocie? w odstąpionej Józefowi chacie ? strona 3. Na str. 4- pieczęć lakowa notariusza. Dalej informacje o wydzieleniu działek ? Urząd Hipoteczny Złoczów 27 lipca 1895. W sumie 8 stron. Mapka ? plan sytuacyjny podziału ? sporządził Lipski geometra ewidencyjny. Tu – zaznaczono w 2 miejscach budynki. Jedna działka dla Józefa Czernieckiego, druga z budynkami- Jadze Kostyk. Notariusz Feliks Misky. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1894, 26 listopad, Złoczów. Maciej Czerniecki Kontrakt darowizny z 17.11.1894. Maciej Czerniecki i jego żona Maryanna z Malinowskich Czerniecka darowują ziemię na Kozakowej Górze dzieciom: Jaga z Czernieckich Kostyk, Józef Czerniecki, Anna Czerniecka, Franciszek Czerniecki, Rozalia z Czernieckich Zagórska, Marya Czerniecka rolnicy w Zazulach. Tu informacja, że Maciej z żoną mają zapewnione ?dożywocie? w odstąpionej Józefowi chacie ? strona 3. Na str. 4- pieczęć lakowa notariusza. Dalej informacje o wydzieleniu działek ? Urząd Hipoteczny Złoczów 27 lipca 1895. W sumie 8 stron. Mapka ? plan sytuacyjny podziału ? sporządził Lipski geometra ewidencyjny. Tu – zaznaczono w 2 miejscach budynki. Jedna działka dla Józefa Czernieckiego, druga z budynkami- Jadze Kostyk. Notariusz Feliks Misky. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1894, 15 grudzień, Brody. C. K. powiatowa Dyrekcya skarbu. Anna Czerniecka, Maciej i Maryanna Czernieccy Zazule. Wezwanie płatnicze do uregulowania podatku od aktu notarialnego (Złoczów) dot. darowizny Macieja Czernieckiego dla Anny Czernieckiej z zachowaniem dożywocia. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1894, 15 grudzień, Brody. C. K. powiatowa Dyrekcya skarbu. Anna Czerniecka, Maciej i Maryanna Czernieccy Zazule. Wezwanie płatnicze do uregulowania podatku od aktu notarialnego (Złoczów) dot. darowizny Macieja Czernieckiego dla Anny Czernieckiej z zachowaniem dożywocia. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1894, 15 grudzień, Brody. C. K. powiatowa Dyrekcya skarbu. Józef Czerniecki. Maciej i Maryanna Czernieccy. Wezwanie płatnicze do uregulowania podatku od aktu notarialnego dot. darowizny Macieja Czernieckiego dla syna Józefa z zachowaniem dożywocia dla Maryanny Czernieckiej. 2 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1894, 15 grudzień, Brody. C. K. powiatowa Dyrekcya skarbu. Józef Czerniecki. Maciej i Maryanna Czernieccy. Wezwanie płatnicze do uregulowania podatku od aktu notarialnego dot. darowizny Macieja Czernieckiego dla syna Józefa z zachowaniem dożywocia dla Maryanny Czernieckiej. 2 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1894, 15 grudzień, Brody. C. K. powiatowa Dyrekcya skarbu. Józef Czerniecki. Maciej i Maryanna Czernieccy. Wezwanie płatnicze do uregulowania podatku od aktu notarialnego dot. darowizny Macieja Czernieckiego dla syna Józefa z zachowaniem dożywocia dla Maryanny Czernieckiej. 2 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1894, 15 grudzień, Brody. C. K. powiatowa Dyrekcya skarbu. Józef Czerniecki. Maciej i Maryanna Czernieccy. Wezwanie płatnicze do uregulowania podatku od aktu notarialnego dot. darowizny Macieja Czernieckiego dla syna Józefa z zachowaniem dożywocia dla Maryanny Czernieckiej. 2 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1895, 20 kwiecień, Złoczów, Maciej Czerniecki i jego żona Maryanna z Malinowskich Czerniecka. Jaga z Czernieckich Kostyk, Józef Czerniecki, Anna Czerniecka, Franciszek Czerniecki, Rozalia z Czernieckich Zagórska, Marya Czerniecka rolnicy w Zazulach, Antoni Romański Łuka. Dokument sądowy hipoteczny do aktu darowizny z 1894 i aktu kupna sprzedaży z 1895. Dalej informacje o wydzieleniu działek. W punkcie VIII na str. 1 ? wydzielenie gruntu dla Antoniego Romańskiego. W sumie 6 stron. Feliks Misky notariusz. Egzemplarz ?Dla p. Maćka czyli Macieja Czernieckiego w Zazulach.? Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1895, 20 kwiecień, Złoczów…
1895, 20 kwiecień…
1895, 20 kwiecień, Złoczów…
1895, 20 kwiecień, Złoczów. Maciej Czerniecki i jego żona Maryanna z Malinowskich Czerniecka. Jaga z Czernieckich Kostyk, Józef Czerniecki, Anna Czerniecka, Franciszek Czerniecki, Rozalia z Czernieckich Zagórska, Marya Czerniecka rolnicy w Zazulach. Dokument sądowy hipoteczny do aktu darowizny z 1894 i aktu kupna sprzedaży z 1895. Dalej informacje o wydzieleniu działek. W punkcie VIII na str. 1 ? wydzielenie gruntu dla Antoniego Romańskiego. W sumie 6 stron. Egzemplarz ?Dla p. Józefa Czernieckiego w Zazulach.? Feliks Misky notariusz. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1895, 20 kwiecień, Złoczów.
1895, 20 kwiecień, Złoczów.
1895, 20 kwiecień, Złoczów.
1895, 20 kwiecień, Złoczów. Maciej Czerniecki i jego żona Maryanna z Malinowskich Czerniecka. Jaga z Czernieckich Kostyk, Józef Czerniecki, Anna Czerniecka, Franciszek Czerniecki, Rozalia z Czernieckich Zagórska, Marya Czerniecka rolnicy w Zazulach. Dokument sądowy hipoteczny do aktu darowizny z 1894 i aktu kupna sprzedaży z 1895. Dalej informacje o wydzieleniu działek. W punkcie VIII na str. 1 ? wydzielenie gruntu dla Antoniego Romańskiego z Łuki. W sumie 6 stron. Egzemplarz ?Dla p. Maryanny z Malinowskich Czernieckiej.? Feliks Misky notariusz. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1895, 20 kwiecień, Złoczów.
1895, 20 kwiecień, Złoczów.
1895, 20 kwiecień, Złoczów.
1895, 2 sierpień, Złoczów, Józef Czerniecki Zazule. Wypis aktu notarialnego skryptu dłużnego dla Kasy zaliczkowej w Złoczowie. Józef pożycza 50 zł na 8% rocznie ? zastawem jest jego ziemia. 4 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1895, 2 sierpień, Złoczów, Józef Czerniecki Zazule. Wypis aktu notarialnego skryptu dłużnego dla Kasy zaliczkowej w Złoczowie. Józef pożycza 50 zł na 8% rocznie ? zastawem jest jego ziemia. 4 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1895, 2 sierpień, Złoczów, Józef Czerniecki Zazule. Wypis aktu notarialnego skryptu dłużnego dla Kasy zaliczkowej w Złoczowie. Józef pożycza 50 zł na 8% rocznie ? zastawem jest jego ziemia. 4 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1895, 2 sierpień, Złoczów, Józef Czerniecki Zazule. Wypis aktu notarialnego skryptu dłużnego dla Kasy zaliczkowej w Złoczowie. Józef pożycza 50 zł na 8% rocznie ? zastawem jest jego ziemia. 4 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1896, 3 sierpień, Złoczów, Józef Czerniecki Zazule. Akt notarialny ? skrypt dłużny na 40 zł pożyczonych od Kasy zaliczkowej w Złoczowie na 8% rocznie. Zastawem był grunt Józefa. 4 strony. Piotr Bugiel substytut notariusza. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1896, 3 sierpień, Złoczów, Józef Czerniecki Zazule. Akt notarialny ? skrypt dłużny na 40 zł pożyczonych od Kasy zaliczkowej w Złoczowie na 8% rocznie. Zastawem był grunt Józefa. 4 strony. Piotr Bugiel substytut notariusza. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1896, 3 sierpień, Złoczów, Józef Czerniecki Zazule. Akt notarialny ? skrypt dłużny na 40 zł pożyczonych od Kasy zaliczkowej w Złoczowie na 8% rocznie. Zastawem był grunt Józefa. 4 strony. Piotr Bugiel substytut notariusza. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1896, 3 sierpień, Złoczów, Józef Czerniecki Zazule. Akt notarialny ? skrypt dłużny na 40 zł pożyczonych od Kasy zaliczkowej w Złoczowie na 8% rocznie. Zastawem był grunt Józefa. 4 strony. Piotr Bugiel substytut notariusza. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1897 lub starszy. Złoczów Łuka. Tekla Hasij (Hasyj). Arkusz posiadłości gruntowej Tekli zam. w Łuce; sprzed 1897 roku. W 1897 zmarła Tekla Hasij. Niwa Krucza Góra. 2 strony duży format. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1897 lub starszy. Złoczów Łuka. Tekla Hasij (Hasyj). Arkusz posiadłości gruntowej Tekli zam. w Łuce; sprzed 1897 roku. W 1897 zmarła Tekla Hasij. Niwa Krucza Góra. 2 strony duży format. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1897, 20 marzec, Złoczów. Katarzyna Czerniecka, sprawa spadkowa po zmarłym 3.03.1894 roku w Łuce Andrzeju Hasij. O ustanowieniu po zmarłej Tekli Hasij urodz. Szafrańskiej opieki nad małoletnią Anną Hasij zam. Mazurkiewicz ? opiekunem zostaje Hryńko Hasij O wyłączeniu ze spadku po Andrzeju Hasij Anny Hasij z powodu wcześniejszego jej wyposażenia. Andrzej Hasij napisał testament w formie notarialnej 6.12.1893 roku- zrzeczenie spadku na rzecz Maryi Suchińskiej urodz. Hasij i Katarzyny Czernieckiej urodz. Hasij przez Bazylego Hasij i Hryńka Hasij. 20.03.1897. 4 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1897, 20 marzec, Złoczów. Katarzyna Czerniecka, sprawa spadkowa po zmarłym 3.03.1894 roku w Łuce Andrzeju Hasij. O ustanowieniu po zmarłej Tekli Hasij urodz. Szafrańskiej opieki nad małoletnią Anną Hasij zam. Mazurkiewicz ? opiekunem zostaje Hryńko Hasij O wyłączeniu ze spadku po Andrzeju Hasij Anny Hasij z powodu wcześniejszego jej wyposażenia. Andrzej Hasij napisał testament w formie notarialnej 6.12.1893 roku- zrzeczenie spadku na rzecz Maryi Suchińskiej urodz. Hasij i Katarzyny Czernieckiej urodz. Hasij przez Bazylego Hasij i Hryńka Hasij. 20.03.1897. 4 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1897, 20 marzec, Złoczów. Katarzyna Czerniecka, sprawa spadkowa po zmarłym 3.03.1894 roku w Łuce Andrzeju Hasij. O ustanowieniu po zmarłej Tekli Hasij urodz. Szafrańskiej opieki nad małoletnią Anną Hasij zam. Mazurkiewicz ? opiekunem zostaje Hryńko Hasij O wyłączeniu ze spadku po Andrzeju Hasij Anny Hasij z powodu wcześniejszego jej wyposażenia. Andrzej Hasij napisał testament w formie notarialnej 6.12.1893 roku- zrzeczenie spadku na rzecz Maryi Suchińskiej urodz. Hasij i Katarzyny Czernieckiej urodz. Hasij przez Bazylego Hasij i Hryńka Hasij. 20.03.1897. 4 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1897, 20 marzec, Złoczów. Katarzyna Czerniecka. Dekret dziedzictwa po Andrzeju Hasij zmarłym 3.03.1894 roku w Łuce. Andrzej Hasij napisał testament w formie notarialnej 6.12.1893 roku- zrzeczenie spadku na rzecz Maryi Suchińskiej urodz. Hasij i Katarzyny Czernieckiej urodz. Hasij przez Bazylego Hasij i Hryńka Hasij. 20.03.1897. 4 strony. Sąd Powiatowy w Złoczowie, podpisał Manasterski. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1897, 20 marzec, Złoczów. Katarzyna Czerniecka. Dekret dziedzictwa po Andrzeju Hasij zmarłym 3.03.1894 roku w Łuce. Andrzej Hasij napisał testament w formie notarialnej 6.12.1893 roku- zrzeczenie spadku na rzecz Maryi Suchińskiej urodz. Hasij i Katarzyny Czernieckiej urodz. Hasij przez Bazylego Hasij i Hryńka Hasij. 20.03.1897. 4 strony. Sąd Powiatowy w Złoczowie, podpisał Manasterski. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1897, 10 listopad, Złoczów, Józef Czerniecki Zazule. Akt notarialny ? skrypt dłużny na 45 zł pożyczonych od Kasy zaliczkowej w Złoczowie na 8% rocznie. Zastawem był grunt Józefa. 4 strony. Eugeniusz Kuryłowicz notariusz. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1897, 10 listopad, Złoczów, Józef Czerniecki Zazule. Akt notarialny ? skrypt dłużny na 45 zł pożyczonych od Kasy zaliczkowej w Złoczowie na 8% rocznie. Zastawem był grunt Józefa. 4 strony. Eugeniusz Kuryłowicz notariusz. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1897, 10 listopad, Złoczów, Józef Czerniecki Zazule. Akt notarialny ? skrypt dłużny na 45 zł pożyczonych od Kasy zaliczkowej w Złoczowie na 8% rocznie. Zastawem był grunt Józefa. 4 strony. Eugeniusz Kuryłowicz notariusz. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1897, 10 listopad, Złoczów, Józef Czerniecki Zazule. Akt notarialny ? skrypt dłużny na 45 zł pożyczonych od Kasy zaliczkowej w Złoczowie na 8% rocznie. Zastawem był grunt Józefa. 4 strony. Eugeniusz Kuryłowicz notariusz. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1898, 12 maj, Złoczów. Józef Czerniecki. Wezwanie płatnicze do uregulowania podatku od kontraktu kupna ziemi przez Józefa od M. Kruszelnickiej z dnia 3 maja 1898. 2 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1898, 12 maj, Złoczów. Józef Czerniecki. Wezwanie płatnicze do uregulowania podatku od kontraktu kupna ziemi przez Józefa od M. Kruszelnickiej z dnia 3 maja 1898. 2 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1898, 2 wrzesień, Złoczów. Katarzyna Hasij. Nakaz płatniczy na podatek gruntowy za rok 1898. 2 strony, duży format. Poborca podatkowy Jaroszewski. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1898, 2 grudzień, Złoczów, Katarzyna z Hasijów Czerniecka. Franciszek Czerniecki. Kontrakt kupna i sprzedaży ziemi. Franciszek sprzedaje Katarzynie grunt na Kozakowej Górze. 2.12.1898. 2 strony. Feliks Misky notariusz. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1898, 2 grudzień, Złoczów, Katarzyna z Hasijów Czerniecka. Franciszek Czerniecki. Kontrakt kupna i sprzedaży ziemi. Franciszek sprzedaje Katarzynie grunt na Kozakowej Górze. 2.12.1898. 2 strony. Feliks Misky notariusz. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1898, 2 grudzień, Złoczów, Katarzyna z Hasijów Czerniecka. Franciszek Czerniecki. Kontrakt kupna i sprzedaży ziemi. Franciszek sprzedaje Katarzynie grunt na Kozakowej Górze. 2.12.1898. 2 strony. Feliks Misky notariusz. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1898, 30 grudnia, Złoczów. Katarzyna Czerniecka Zazule. Wezwanie płatnicze do uregulowania podatku od kontraktu kupna z 2.12.1898 ziemi od F. Czernieckiej (?). 2 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1898, 30 grudnia, Złoczów. Katarzyna Czerniecka Zazule. Wezwanie płatnicze do uregulowania podatku od kontraktu kupna z 2.12.1898 ziemi od F. Czernieckiej (?). 2 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1899, 30 styczeń, Złoczów. Maria z Czernieckich Kruszelnicka, Hryńko (Grzegorz) Kostyk, Pismo do sądu w sprawie zmiany właściciela sprzedanego przez Marię Hryńkowi gruntu. 2 strony. Maryanna z Malinowskich Czerniecka w Trościańcu Małym jako strona także zostaje wykreślona z ksiąg gruntowych. 2 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1899, 26 marzec, Złoczów, Józef Czerniecki. Maria Czerniecka zam. Kruszelnicka. Dotyczy kontraktu kupna z 3 mają 1898. Józef Czerniecki kupił od Marii grunt. 2 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1899, 13 grudzień, Złoczów, Katarzyna z Hasijów Czerniecka Franciszek Czerniecki. Dotyczy kontraktu kupna z 2.12.1898. Franciszek Czerniecki kupił? od Katarzyny grunt na Kozakowej Górze. 2 strony. Feliks Misky notariusz. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.
1899, 13 grudzień, Złoczów, Katarzyna z Hasijów Czerniecka Franciszek Czerniecki. Dotyczy kontraktu kupna z 2.12.1898. Franciszek Czerniecki kupił? od Katarzyny grunt na Kozakowej Górze. 2 strony. Feliks Misky notariusz. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.