Kolekcja Czerniecki Franciszek. Lata 1919-1939. II RP

W łatwy sposób znajdą Państwo szukaną fotografię za pomocą jednoczesnego wciśnięcia klawiszy Ctrl i F. Wtedy na górze strony otworzy się okno wyszukiwarki, gdzie należy wpisać szukane słowo, nazwę lub nazwisko (najlepiej fragment nazwiska np. Stojanowsk Złocz ? bez końcówki) ? wtedy po kolei znajdą Państwo wszystkie szukane słowa ? w opisach fotografii.

Kolekcja Czerniecki Franciszek syn Józefa. Lata 1919-1939.

Opisy fotografii

ok. 1920, Kołtów, Józef Czerniecki. Data przybliżona (na podstawie metryczki drukarni 97/920. Gdyby przyjąć, że Józef wówczas miał rzeczywiście 45 lat, to powinien być rok 1904. Powiatowe Dowództwa Etapowe istniały w latach 1919-1921. Legitymacja osobista dla Józefa Czernieckiego zamieszkałego w Zazulach wystawiony przez Posterunek Żandarmeryi polowej w Kołtowie. Opis osoby. Urodzony 45 lat w Zazulach. Religia rzym. Kat. Narodowość polska. Wzrost nizki. Oczy mątne. Włosy blond. Usta mierne. Noc grecko-kat. Owal twarzy ciągły. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

ok. 1922, Józef Czerniecki. Pokwitowanie na 23400000 marek polskich. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1925, 30 wrzesień, Zarwanica powiat Złoczów, Franciszek Czerniecki. Książeczka płatnicza podatku gruntowego gmina Zarwanica. Wpłaty w latach 1925-1933. Ciekawy stempel gminy: skrzyżowane grabie z kosą. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1927, 20 październik, Złoczów, Katarzyna Tkaczuk zamężna Wilk, Maria Wilk. Wypis aktu notarialnego darowizny Katarzyny Wilk dla córki Marii Wilk gruntu ?Pod Perekałem? , ?Na kamieniu?, ?Kozakowa Góra?,. Darowizna nie ogranicza praw 4 synów: Antoniego, Michała, Józefa i Jana Wilków. 20.10.1927. 4 strony. Gustaw Ostrowski notariusz. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1927, 20 październik, Złoczów, Józef Czerniecki, Franciszek Czerniecki. Wypis aktu notarialnego z 17.10.1927 r. Józef Czerniecki darowuje swojemu synowi Franciszkowi ziemię ?Wielkie niwy Ruda?, ?Pod brzeziną?, las ?Pod średnią górą?, dom i zabudowanie- Zazule nr 33 w niwie ?Kozakowa Góra?. Zapewnione dożywocie dla Katarzyny i Józefa. Wymienione dzieci Józefa: Jędrzej, Rozalia zam. Kłak, Anna, Zofia. 4 strony. Gustaw Ostrowski notariusz. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1927, 16 styczeń, Złoczów, Katarzyna Tkaczuk zam. Wilk, Maria Wilk, Józef Czerniecki, Franciszek Czerniecki. Kwit sądowy. Dotyczą darowizny Katarzyny na rzecz Marii Wilk. Jan Zołotenki. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1927, 28 styczeń, Złoczów, Józef Czerniecki, Franciszek Czerniecki. Kwi sądowy. Dotyczy darowizny Józefa na rzecz Franciszka. Jan Zołotenki. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1928, 21 kwiecień, Złoczów, Sąd Powiatowy, Jan Wilk syn Mikołaja. Katarzyna z Tkaczuków Wilk. Dekret przyznania spadku po ś.p. Janie Wilku synu Mikołaja (zmarł 1.03.1919?) dla wdowy Katarzyny z Tkaczuków Wilk oraz dzieciom: Marii Wilk, Antoniemu Wilk, Michałowi Wilk, Józefowi Wilk, Janowi Wilk. Jan Zołotenki. 2 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1929, 7 październik, Złoczów. Franciszek Czerniecki syn Józefa z Zazul złożył za kontrakt z Rudyńskim (?) kwotę 50 zł. Złoczów 7.10.1929, Dawid Werfek adwokat. Na odwrocie ? czysty druk zapisu do szkoły hebrajskiej – Pomorzany. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1929, 7 październik, Złoczów, Franciszek Czerniecki, Kontrakt kupna między Franciszkiem (kupującym) a Pawłem Rudyńskim, rolnikiem w Zazulach, Kozakowa Góra. Kupiony grunt na niwie Kozakowa Góra 10 arów 14 m. kw. za 40 dolarów amerykańskich. Dawid Werfel adwokat. 4 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1929, 7 październik, Złoczów. Uzupełnienie kontraktu kupna sporządzony przez Rudeńskiego – dot. szkarpu. Franciszek Czerniecki, Zazule, Pawło Rudeński. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1930, 29 styczeń, Trościaniec Mały, Czerniecki Józef. Książeczka płatnicza podatku gruntowego gmina Trościaniec Mały. Wpłaty w latach 1930-1932. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1930, 31 styczeń, Zarwanica, Czerniecki Franciszek, opłata drogowa, na odwrocie podatek gruntowy, Zarwanica 1931 r. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1931, 9 luty, Zarwanica, Czerniecki Józef, opłata drogowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1931, 10 październik, Złoczów, Urząd Katastralny, Czerniecki Franciszek Zazule. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1931, 15 październik, Złoczów, Franciszek Czerniecki. Arkusz posiadłości gruntowej z 1931 roku. Franciszek miał wówczas (koniec 1930 roku): 45 arów i 74 metry kwadratowe roli (Kozakowa Góra), 26 arów i 44 metry kwadratowe ogrodu, 2 ary i jeden metr kwadratowy gruntów pod budowlami. Razem 74 ary i 19 metrów kwadratowych. 4 strony duży format. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1931, 21 październik, Zazule, Czerniecki Franciszek Kozaki nr 47. Książeczka płatnicza na specjalne opłaty drogowe za lata 1931-1932. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1931, 7 listopad, Strutyn, Czerniecka Maria. Książeczka płatnicza podatku gruntowego za lata 1931-1932; Książeczka płatnicza podatku gruntowego Marii Czernieckiej Gmina Strutyń. Wpłaty w latach 1931-1932. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1934, 3 listopad, Trościaniec, Czerniecki Józef, opłata drogowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1934, 3 listopad, Trościaniec, Czerniecki Józef, opłata podatku wyrównawczego. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1934, 3 listopad, Trościaniec, Czerniecki Józef, opłata drogowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1934, 3 listopad, Trościaniec, Czerniecki Józef, opłata drogowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1934, 19 listopad, Zarwanica, Czerniecki Józef, opłata drogowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1934, 19 listopad, Zarwanica, Czerniecki Józef, podatek gruntowy. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1935, 27 marzec, Złoczów, Starostwo Powiatowe, Franciszek Czerniecki. Orzeczenie Komisji Inwalidzkiej ? Nie udowodniono uszkodzenie zdrowia w związku ze służbą wojskową Franciszka Czernieckiego syna Józefa, ur. 1897, ?Obszerniejsza blizna pozaciągana zrośnięta z mięśniami po stronie zewnętrznej uda bez ograniczenia ruchów kończyny?; 2 strony i koperta

1935, 17 maj, Kozaki Zazule, Czerniecki Franciszek, ubezpieczenie, sołtys Stojanowski. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1935, 21 wrzesień, Kozaki Zazule, Czerniecki Franciszek, ubezpieczenie, sołtys Stojanowski. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1935, 9 październik, Strutyn Folwarki, Katarzyna Wilk. Podatek wyrównawczy. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie

1935, 9 październik, Strutyn Folwarki, Katarzyna Wilk. Podatek gruntowy. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie

1935, 9 październik, Strutyn Folwarki, Katarzyna Wilk. Opłata drogowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie

1935, 13 październik, Płuhów, Czerniecki Józef, kwit podatku gruntowego. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1935, 13 październik, Płuhów, Czerniecki Józef, kwit opłaty drogowej. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1935, 17 październik, gmina Płuhów, Czerniecki Józef, podatek wyrównawczy. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, cegiełka 10 gr. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, 6 maj, Folwarki Kozaki, Czerniecki Franciszek, dwa kwity – ubezpieczenie. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, 19 listopad, Trościaniec gmina Płuhów, Czerniecki Józef, kwit. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, 19 listopad, Trościaniec gmina Płuhów, Czerniecki Józef, kwit podatku gruntowego. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, 19 listopad, Trościaniec gmina Płuhów, Czerniecki Józef, kwit podatku wyrównawczego. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, 19 listopad, Trościaniec gmina Płuhów, Michał Mykietów, kwit opłaty drogowej. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, 2 grudzień, Strutyn Folwarki, Katarzyna Wilk. Podatek wyrównawczy. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, 2 grudzień, Strutyn Folwarki, Katarzyna Wilk. Opłata drogowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, 2 grudzień, Strutyn Folwarki, Katarzyna Wilk. Podatek gruntowy. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, 2 grudzień, Strutyn Folwarki, Katarzyna Wilk. Opłata szarwarkowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, 3 grudzień, Kozaki Folwarki, Marya Wilk zam. Czerniecka. Opłata drogowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, 3 grudzień, Kozaki Folwarki, Marya Wilk zam. Czerniecka. Podatek wyrównawczy. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, 3 grudzień, Kozaki Folwarki, Marya Wilk zam. Czerniecka. Podatek gruntowy. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, 7 grudzień, Zarwanica gmina Płuhów, Czerniecki Franciszek, opłata drogowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, 7 grudzień, Zarwanica gmina Płuhów, Czerniecki Franciszek, podatek gruntowy. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1936, 7 grudzień, Zarwanica gmina Płuhów, Czerniecki Franciszek, podatek wyrównawczy. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1937, 15 maj, Folwarki Kozaki, Czerniecki Franciszek, ubezpieczenie. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1937, 24 październik, Strutyn Folwarki, Katarzyna Wilk. Podatek wyrównawczy. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1937, 24 październik, Strutyn Folwarki, Katarzyna Wilk. Opłata drogowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1937, 24 październik, Kozaki Katarzyna Wilk. Pokwitowanie. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1937, 29 grudzień, Trościaniec Płuhów, Czerniecki Józef, kwit podatku wyrównawczego. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1937, 29 grudzień, Trościaniec Płuhów, Czerniecki Józef, kwit podatku drogowego. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1937, 29 grudzień, Trościaniec Płuhów, Czerniecki Józef, kwit podatku. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1938, 25 październik, Zarwanica, Czerniecki Franciszek, opłata drogowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1938, 25 październik, Zarwanica, Czerniecki Franciszek, podatek wyrównawczy. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1938, 25 październik, Strutyn Folwarki, Katarzyna Wilk. Podatek wyrównawczy. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1938, 25 październik, Strutyn Folwarki, Katarzyna Wilk. Opłata drogowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie

1938, 25 październik, Strutyn Folwarki, Katarzyna Wilk. Pokwitowanie. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie

1938, 25 październik, Strutyn Folwarki, Katarzyna Wilk. Kwit. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie

1938, 25 październik, Strutyn Folwarki, Katarzyna Wilk. Opłata szarwarkowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie

1938, 27 grudzień, Trościaniec Płuhów, Czerniecki Franciszek, opłata drogowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1938, 27 grudzień, Trościaniec Płuhów, Czerniecki Franciszek, podatek wyrównawczy. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1938, 27 grudzień, Trościaniec Płuhów, Czerniecki Józef, kwit. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1939, przed wybuchem wojny. Karta z zeszytu z wypisanymi miejscowościami. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1939, przed, Mapa ziem polskich. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.