Kolekcja Czerniecki Franciszek. Lata 1939-1945. II wojna światowa.

Kolekcja Czerniecki Franciszek syn Józefa. Lata 1939-1945. II wojna światowa.

W łatwy sposób znajdą Państwo szukaną fotografię za pomocą jednoczesnego wciśnięcia klawiszy Ctrl i F. Wtedy na górze strony otworzy się okno wyszukiwarki, gdzie należy wpisać szukane słowo, nazwę lub nazwisko (najlepiej fragment nazwiska np. Stojanowsk Złocz ? bez końcówki) ? wtedy po kolei znajdą Państwo wszystkie szukane słowa ? w opisach fotografii.

Opisy fotografii:

1940, 13 październik, Katarzyna Czerniecka. Notka lekarza z 13.10.1940 roku: Wielmożna Tow. (towarzyszko? W 1940 panowali sowieci) Dr Kulka (?) U pacjentki Czarnieckiej Katarzyny z Kozaków chodzi o: … tu tekst łaciński. Doradzałem by została w szpitalu na co nie chciała się zgodzić. Wobec tego wraca do domu i proszę się okiem zając a stan oka jest bardzo poważny. Dalej porady jak należy robić okłady na chore oko. 2 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1941 około, Złoczów, wesele. Młodzi: Paweł Kuź i Eugenia. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1943, około, Franciszek Czerniecki syn Józefa i Katarzyny. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1945, 14 luty, Kozaki Franciszek Czerniecki. Legitymacja pracownika kopalni na Kozakach (Diejstwitielno na teritorii Kozackich i Trostjanieckich szacht) wydana 14.02.1945. Przedłużenia ważności: do 15.04.1945, do 15.05.1945, do 15.06.1945, do 15.07.1945. 4 strony, mały format. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1945, 5 czerwiec, Złoczów. Franciszek Czerniecki. Zaświadczenie z 5.06.1945 roku. Świadectwo zdrowia krowy maści żółto-czerwonej, lat 10. Tłum.: Rejonowy (Powiatowy) szpital weterynaryjny Złoczów Dnia 5.VI.1945 Świadectwo o stanie zdrowia Wydane obywatelowi  C z e r n i e c k i e m u   Franciszkowi synowi Józefa zamieszkałemu na Kozakach Złoczowskiego powiatu o tym iż  jego krowa żółto-czerwona (łaciata), 10 lat , znak na uszach 150608, jest zdrowa i nie ma choroby zakaźnej. Kontrola weterynaryjna Dyrektor   Złoczowskiego powiatu N 2 Wakcynacje zrobiono 27.VI.1944 Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1945, 6 czerwiec, Łuka. Franciszek Czerniecki. Zaświadczenie z 6.06.1945 dotyczy krowy Franciszka. 2 strony. Rada Wiejska Łuka Dnia 6/VI.1945 ZAŚWIADCZENIE Wydane obywatelowi  C z e r n i e c k i e m u Franciszkowi synowi Józefa o tym iż on ma swoją własną krowę co stwierdza Rada Wiejska. Prezes RW Citynski Sekretarz RW Podpis Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1945, 25 czerwiec, Złoczów, Franciszek Czerniecki Kozaki, Karta ewakuacyjna. Rok urodzenia Franciszka podany błędnie: 1895. Ewakuuje się do Katowic. Wpisana rodzina: Czerniecka Maria żona ur. 1.08.1903, Czerniecka Zofia córka 11.09.1930, Czerniecka Józefa córka ur. 15.12.1931, Czerniecka Maria córka ur. 24.05.1938. Wykreślony z listy: Czerniecki Jan syn ur. 11.08.1944. Obywatel (?) przewozi z sobą (?) rogacizny dwie (?) produktów żywnościowych piętnaście w tym ziarna i produktów zbożowych pięć, przedmiotów użytku domowego pięć. Stempel punktu etapowego w Wicinie (Witnica?) 26.07.1945. 2 strony. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.

1945, 27 czerwiec, Złoczów. Andrzej Czerniecki. Świadectwo lekarsko-weterynaryjne z 27.06.1945 (dzień przed wyjazdem na Zachód) informujące, że krowa Andrzeja, maści żółto-białej, lat 15 jest zdrowa. Na odwrocie stare zapisy z 1926 roku – Komisariatu Policji w Złoczowie dotyczące Loli Mandel ze Złoczowa. Zbiory: Marek Sokół Nowiny Wielkie.