Krall Michał (1894-1962), ksiądz, Kozaki – Pyrzany

Zobacz wpis: Żył z wsią, żył wsią, żył parafią. Ks. Michał Krall na fotografiach ze zbiorów Henryka Stojanowskiego.

Wiele innych fotografii ks. Kralla znajduje się w materiałach rodzin z Kozaków i okolic: https://archiwumkresowe.pl/cyfrowe-archiwum-kresowe/

Zobacz też: Pyrzany 22 X 2022 r. – wspomnienie księdza kanonika Michała Kralla w 60. rocznicę śmierci.

Podpisy do ilustracji:

1925-1935 r. około? Kozaki-Zazule? Młody ks. Michał Krall i rodzina Stojanowskich? Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1939 r., Lwów? (przed 1939 r.?, może to być też zdjęcie powojenne ? Gorzów Wlkp.?), pierwszy od lewej ks. Michał Krall. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1955 r. około, ? ks. Michał Krall. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1955 r. około, Pyrzany cmentarz. Nagrobek siostry ks. Michała Kralla: Krall Antonina (14.12.1883 ? 05.03.1949), ur. Sobieczów, par. Ostrów k/Sokala, woj. lwowskie, rodzice: Jan, Anna z d. Jankiewicz. Fotografia zrobiona na pewno przed 1959 rokiem – wtedy zmarła druga siostra ks. Michała – Julia Krall (12.02.1885 ? 01.05.1959), ur. Sobieczów, par. Ostrów k/Sokala. Pochowano ją wówczas razem z siostrą. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1958 r. około, Witnica? Po prawej ks. Józef Ferensowicz i ks. Michał Krall. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1959 r. około, ? ks. Michał Krall. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1960 r. około, Pyrzany? ks. Grzegorz Tuligłowicz, ks. Michał Krall. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1960 r. około, Gorzów Wlkp? Środkowy rząd, drugi od lewej ks. Michał Krall. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1960 r. około, Nowiny Wielkie? ks. Michał Krall, Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1960 r. około, Nowiny Wielkie?, ks. Michał Krall, ks. Grzegorz Tuligłowicz,. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1960 r. około, Pyrzany? ks. Michał Krall. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1960 r. około, Pyrzany kościół, ks. Michał Krall, ks. ?. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1960 r. około, Pyrzany? ks. Grzegorz Tuligłowicz, ks. Michał Krall. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1960 r. około, Pyrzany? Z tyłu stoi ks. Michał Krall. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1960 r. około, Gorzów Wlkp? Siedzi drugi od lewej ks. Michał Krall. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1960 r. około, Pyrzany? ks. Michał Krall, ks. Grzegorz Tuligłowicz?,. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1960 r. około, Nowiny Wielkie? ks. Michał Krall, Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1961 r. około, Pyrzany? ks. Michał Krall, ks. ?. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1961 r. około, Pyrzany. Budynek dawnego zboru ewangelickiego, ks. Michał Krall, ks. ?. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1961 r. około, Pyrzany. Budynek dawnego zboru ewangelickiego, ks. Michał Krall, ks. ?. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1961 r. około, ? ks. Michał Krall, ks. ?. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1961 r. około, ? ks. Michał Krall, ks. ?. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1962, 9 X, Pyrzany kościół. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1962, 9 X, Pyrzany kościół. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1962, 25 X, Pyrzany. Pogrzeb ks. M. Kralla. Biskup W. Pluta a obok po prawej ks. Grzegorz Tuligłowicz. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1962, 25 X, Pyrzany. Pogrzeb ks. M. Kralla. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1962, około, Pyrzany. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.