1919 a (5) Kolekcja Kresy Kliknij w obraz

1919, O okrucieństwach hajdamackich. Mowa posła tarnopolskiego, prezesa Związku L.-N. w Małopolsce, Jana Zamorskiego, na posiedzeniu 66 Sejmu dn. 9 lipca 1919 r. Broszura. Jan Zamorski (1874-1948). Sejmowy Związek Ludowo-Narodowy. Warszawa 1919. Relacja dotyczy zbrodni i okrucieństw popełnionych przez Ukraińców na Polakach w Galicji Wschodniej (1918-1919) (Tarnopol, Ptotycz, Czernielów, Bajkowce, Zbaraż, Niemirów, Sambor, Żółkiew, Mikulińce, Jazłowiec, Lwów, Złoczów, Strusów, Kołomyja, Kosacz, Sokolniki, Biłka Szlachecka, Dawidów, Chodaczkowo Wielkie, Jaworów, Szkło, Janowo, Wiśniew, Brzuchowice, Dublany, Wiśniówka, Basiówka. Zbiory: Bogusław Mykietów Zielona Góra.