Nerka Piotr (1904-1969) i Maria z domu Oszczypko (1905-1977) Horodenka → Krześniczka

Zobacz wpis: Z Michałówki przez Horodenkę do Krześniczki i Golic. Losy rodziny Nerka / Nerko.

Fotografie ze zbiorów rodziny Piotra Nerki (plik otworzy się w nowym oknie – z możliwością powiększenia ilustracji):

Podpisy do ilustracji:

Przed 1939 r. Horodenka – Piotr Nerka od lewej, przy pracy na stolarni. Zbiory rodziny Nerka.

Przed 1939 r. Michałówka – zarząd dóbr lata międzywojenne. Robotnicy. Zbiory rodziny Nerka.

Przed 1939 r. Michałówka – zarząd dóbr lata międzywojenne. Właściciele. Zbiory rodziny Nerka.

Przed 1939 r. Michałówka – zarząd dóbr lata międzywojenne. Zbiory rodziny Nerka.

1944 r. 1 Front Ukraiński – Piotr Nerka fotografia wojenna. Zbiory rodziny Nerko.

1944 r. Piotr Nerka 1 Front Ukraiński – Artyleria Przeciwpancerna. Zbiory rodziny Nerka.

1944 r. Piotr Nerka 1 Front Ukraiński – Artyleria Przeciwpancerna. Zbiory rodziny Nerka.

1945 r. Na pamiątkę rodzicom syn Władysław z kolegą z Kołomyi – Hojolus Władysław – pamiątka frontowa. Zbiory rodziny Nerka.

1945 r. Władek z kolegą. Zbiory rodziny Nerka.

1946 r. Legitymacja medalowa Piotra Nerki za udział w wojnie. Zbiory rodziny Nerka.

1946 r. Legitymacja medalowa Piotra Nerki za udział w wojnie. Zbiory rodziny Nerka.

1947 r. Władysław i Maria Nerko – fotografia ślubna. Zbiory rodziny Nerka.

1949 r. Dowód tożsamości konia Piotra Nerki. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1950 r. Kamień Mały. Emilia i Michał Szkwarek. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1950 r. Marian Nerka od lewej z grupą znajomych. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1950-1960 r. Krześniczka. Marian Nerka od lewej. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1950-1960 r. Krześniczka. Marian Nerka od prawej. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1950-1960 r. Krześniczka. Marian Nerka, Helena Nerka, Genowefa Nerka z grupą znajomych. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1950-1960 r. Krześniczka. Od lewej Jan Nerka, od prawej Marian Nerka. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1950-1960. Krześniczka. Na fotografii: Genowefa, Jan, Władysław, Emilia, Marian, Helena – Nerka. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1950 r. Krześniczka. Rodzina Piotra Nerki – siedzą Maria i Piotr Nerka, stoją Helena, Genowefa Władysław, Jan, Marian, Emilia Nerka żona Władysława Maria i mąż Emilii Michał. Zbiory rodziny Nerka.

1953 r. Emilia Szkwarek z domu Nerka – Kamień Mały. Zbiory rodziny Nerka.

1954 r. Marian Nerka od lewej, od prawej prawdopodobnie Zbigniew Cybulski z pobytu w wojsku. Zbiory rodziny Nerka.

1954, 19 kwietnia. Włocławek. Marian Nerka podczas pobytu w wojsku. Zbiory rodziny Nerka.

1954. Z pobytu w wojsku. Marian Nerka od lewej. Zbiory rodziny Nerka.

1956 r. Pocztówka wysłana z Karpacza do rodziców przez Władysława Nerko. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1960 r. Krześniczka, gospodarstwo rodziny Nerka – wizyta brata Władysława. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1960 r. Krześniczka. Grupa młodzieży – trzeci Marian Nerka. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1960 r. Maria Nerka – Krześniczka. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1960 r. Maria Nerka – Krześniczka. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1960 r. Maria Nerka – Krześniczka. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1960 r. Maria Nerka – Krześniczka. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1960 r. Marian Nerka Krześniczka. Zbiory rodziny Nerka

ok. 1960 r. Marian Nerka z lewej i jego brat Władysław Nerko. Zbiory rodziny Nerka.

Lata 60. XX w. Od lewej Maria i Piotr Nerka, od prawej prawdopodobnie swachy Nędzarkowie. Zbiory rodziny Nerka.

Lata 60. XX w. Piotr Nerka. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1960-1970 r. Marian Nerka jako pracownik kółka rolniczego. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1960-1970 r. Marian Nerka na traktorze jako pracownik kółka rolniczego. Zbiory rodziny Nerka.

ok. 1960-1970 r. Fotografia ze zbiorów rodziny Nerka – za kierownicą Marian Nerka. Zbiory rodziny Nerka.

1966 r. Kardynał Stefan Wyszyński. Pamiątka milenijna z 1000-lecia miasta Przemyśl. Zbiory rodziny Nerka.

1970 r. Kamień Mały. Świadectwo szkolne Pauliny Nerki. Zbiory rodziny Nerka.

Lata 70. XX wieku. Fotografia rodziny Nerka z Ukrainy. Zbiory rodziny Nerka.

Lata 70. XX wieku. Fotografia rodziny Nerka z Ukrainy. Zbiory rodziny Nerka.

Lata 70. XX wieku. Fotografia rodziny Nerka z Ukrainy. Zbiory rodziny Nerka.

1972 r. Akt własności ziemi rodziny Nerka. Zbiory rodziny Nerka.

1977 r. Kamień Mały przy kościele – kondukt pogrzebowy Marii Nerki. Zbiory rodziny Nerka.

1977 r. Kamień Mały. Nabożeństwo pogrzebowe Marii Nerka. Zbiory rodziny Nerka.

1977 r. Krześniczka – kondukt pogrzebowy Marii Nerki. Zbiory rodziny Nerka.

1977 r. Procesja pogrzebowa Marii Nerki. Zbiory rodziny Nerka.

1979 Krześniczka. Fotografia ze zbiorów rodziny Nerka – Procesja pogrzebowa Jana Nerki.

1979 r. Krześniczka. Pogrzeb Jana Nerki. Zbiory rodziny Nerka.

1991 r. Krześniczka. Renata córka Mariana na koniu siwku.

ok. 2000 r. Golice – wizyta brata Mariana i siostry Emilii w domu Władysława Nerko. Zbiory rodziny Nerka.

2000 r. Krześniczka. Wizyta dawnego niemieckiego gospodarza zagrody Nerków. Zbiory rodziny Nerka.

2007 r. Krześniczka. Marian Nerka podczas wykopków. Konie ciągną zabytkową poniemiecką kopaczkę do ziemniaków.

2023 r. Cmentarz w Krześniczce. Grób Marii i Piotra Nerków.

Fotografia z albumu rodziny Nerka. Zbiory rodziny Nerka.

Fotografia z albumu rodziny Nerka. Zbiory rodziny Nerka.

Fotografia ze zbiorów rodziny Nerka – Boże Narodzenie.

Fotografia ze zbiorów rodziny Nerka – prawdopodobnie stojąca pani to Maria Nerka z Horodenka.

Fotografia ze zbiorów rodziny Nerka – Przeprawa przez San.

Fotografia ze zbiorów rodziny Nerka. Fotografia do rozpoznania.

Maria Nerka – od prawej. Zbiory rodziny Nerka.

Maria Nerka Krześniczka. Zbiory rodziny Nerka.

Marian Nerka od lewej. Zbiory rodziny Nerka.

Marian Nerka od lewej. Zbiory rodziny Nerka.

Marian Nerka powozi. Zbiory rodziny Nerka.

Marian Nerka w kółku rolnym. Golice. Zbiory rodziny Nerka.

Marian Nerka w wojsku. Zbiory rodziny Nerka.

Marian Nerka z koleżanką. Zbiory rodziny Nerka.

Michał Szkwarek po prawej. Zbiory rodziny Nerka.

Opis fotografii z dziećmi z Ukrainy. Zbiory rodziny Nerka.

Rodzina z Ukrainy. Lata 70. XX wieku. Zbiory rodziny Nerka.

Wesele Genowefy Nerki i Stefana Nędzarek. Zbiory rodziny Nerka.

Wesele Genowefy Nerki i Stefana Nędzarek – Krześniczka. Zbiory rodziny Nerka.

Wesele w albumie rodziny Nerka. Zbiory rodziny Nerka.

Zaślubiny Genowefy z domu Nerka ze Stefanem Nędzarek. Zbiory rodziny Nerka.

Zaślubiny Marii i Jana Nerki. Zbiory rodziny Nerka.