Ołyka, powiat Łuck, woj. wołyńskie

Ołyka. Zbiory Jerzego Dubiela z Gorzowa Wlkp.

Więcej informacji o Ołyce na stronie autora kolekcji: